Брой 139 (396), 19-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обсъждане на предлаганата актуализация на държавния бюджет


„Ще запазим бюджетния дефицит до законовото ограничение от 2% от БВП и ще се съобразим с европейските правила“, заяви финансовият министър Петър Чобанов по време на срещата си вчера с представителите на национално представените работодателски и синдикални организации, във връзка с предлаганата актуализация на държавния бюджет.
БТПП бе представена в срещата от председателя на Палатата Цветан Симеонов.
„Имаме достатъчно доказателства, че заложената приходна част на бюджета няма да се изпълни, освен това е налице недостатъчно добро бюджетно планиране и бюджетът няма достатъчна гъвкавост – това основно наложи актуализацията на бюджета, която предложихме“, поясни министър Чобанов „Предвиденият лимит за новоемитиран дълг от 1 млрд. лв. е възможност на бюджета, не е наложително да се възползваме от нея“, добави той.
Петър Чобанов заяви още, че предприетите мерки от МФ за повишаване на събираемостта на приходите и намаляване на административния натиск върху бизнеса вече са в действие. В коментар по темата за задълженията на държавата към бизнеса, той уточни, че от 1 до 12 юли НАП е възстановила 455 млн. лева. ДДС на бизнеса, от които 60 млн. лв. на 1215 малки и средни фирми.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов подчерта, че не трябва да се увеличава преразпределителната роля на държавата. Да не се увеличава дълга и да не се увеличават данъците, настоя още той.
От името на членовете на Палатата, Цветан Симеонов изрази одобрение по отношение на предприетото разплащане с бизнеса и предложените мерки за увеличаване на събираемостта на приходите. 

 

При предназначаване на средства за социални нужди, да се държи стриктно сметка по отношение на разходването им за работоспособни безработни, които са отказали предложена им работа, настоя още председателят на БТПП. Той отново припомни, че увеличаването на минималната работна заплата (МРЗ), без ясна обвръзка с увеличаването на производителността на труда, всеки път показва, че увеличава безработицата и захранва сивия сектор. Освен това, добави той -трябва да се има предвид, че с всяко увеличаване на МРЗ се намалява броят на лицата, които могат да бъдат обхванати със същия обем средства по социални програми, както и че увеличаването на помощите за безработни и за други социални плащания (доколкото са обвързани с МРЗ) дестимулира активното търсене на работа и стремежа за повишаване на квалификацията. Ако се увеличават средствата за образование, трябва да има цели с ясно измерими показатели и отпускането на допълнителни суми за сектора да става при постигане на тези програмни цели, посочи още председателят на БТПП.
Всички участници в дискусията подчертаха необходимостта от по-бързото свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество . 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на предлаганата актуализация на държавния бюджет
От името на членовете на БТПП Цветан Симеонов изрази одобрение по отношение на предприетото разплащане с бизнеса и предложените мерки за увеличаване на събираемостта Още
МИЕ търси с българския бизнес пътища за увеличаване износа за Русия
Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в среща - дискусия с представители на държавни институции, неправителствени организации и бизнес структури Още
Участие на представители на БТПП в кръгла маса - дискусия с представители на гражданското общество и държавната администрация
„Усъвършенстване на нормативната уредба по обществените поръчки“ Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Български продукти на китайския пазар
БКТПК и Balkan Quality Standard International организират участие на български производители от ХВП в изложение в гр. Харбин, Китай, (Agriculture & Food Expo Harbin – AFEH), 5.09 – 8.09.2013 Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
Съобразявене нормите на вътрешното право с правилата на Морската трудова конвенция на МОТ и Международната конвенция за арест на кораби на Международната морска организация Още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
Адаптиране на директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия към ЕС Още
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предложи създаването на Европейска прокуратура
Усъвършенстване на наказателното преследване на европейско равнище на данъчните измами Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Одобрена е българската позиция за Съвет на ЕС по конкурентоспособност
„Вътрешен пазар и индустрия“ и „Научни изследвания“ Още