Брой 139 (396), 19-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Български продукти на китайския пазар


БКТПК и Balkan Quality Standard International организират участие на български производители от ХВП в изложение в гр. Харбин, Китай, (Agriculture & Food Expo Harbin – AFEH), 5.09 – 8.09.2013 г.
Българо-китайската търговско-промишлена камара представя на вниманието на българския производител Balkan Quality Standard International – специална програма, която има за цел да представя българските продукти на китайския пазар.
За родния производител е трудно да предложи самостоятелно обемите и количествата, които изискват търговските вериги в Китай. Затова, ако производителите се опитат да пробият самостоятелно, техните шансове да постигнат сериозен успех са много малки, а разходите – значителни. Ето защо Българо-китайската търговско-промишлена камара заедно с Министерството на търговията на Китайската народна република и Пекинския център за промотиране на международните марки разработи платформа и търговска марка, обобщаваща и гарантираща качеството и произхода на българската продукция.

Логото на Balkan Quality Standard International е съставено от графична част и  придружаващ текст, интегриран като част от логото, който заема до 10% от площта на етикета, от едната страна на продуктовата опаковка. Логото ще бъде поставено върху всеки един продукт на производителите, които предстои да се включат в програмата и чиито продукти ще бъдат представяни и продавани на китайския пазар. Това не нарушава фирмената идентичност на всеки един производител, а само обобщава продуктите на щандовете ни в търговската мрежа в Китай и увеличава шансовете за продажба.
БКТПК и Balkan Quality Standard International организират участие на български производители от ХВП в изложение в гр. Харбин, НР Китай, (Agriculture & Food Expo Harbin – AFEH), което ще се проведе на 5.09 – 8.09.2013 г., включва над 1000 изложители и очаква да посрещне над 50 000 посетители –
http://www.harbin-agri-expo.com/.
Harbin Agriculture Expo е част от проект на общинската власт в Харбин, който цели да превърне града в център на хранителната и селскостопанската индустрия. Местното правителство на Харбин предлага атрактивни субсидии за чуждестранните участници, както и опростени товарни и митнически процедури.
Организацията на местно и световно ниво е поверена на Koelnmesse. За изложителите са подготвени специализирани услуги – VIP номинации, срещи с местни дистрибутори, както и разнообразие от b2b събития.
Условията за участие в панаира за участници в програмата Balkan Quality Standard International на Българо–китайската търговско–промишлена камара са:

-         предоставяне на рекламни материали;

-         осигуряване на мостри;

-      такса в размер на 1500 EUR  /щанд, представяне на продукцията на китайски, хостеси, раздаване на брошури, дегустации и др./

-         сключен договор с Balkan Quality Standard International;

За подаване на заявления за участие:
e-mail: office@bulgariachina.com
тел..: +359 2 897 852 793, +359 2 897 852 792
адрес: София 1680, бул. „България“ № 58, сграда „Жаклин“, вх. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на предлаганата актуализация на държавния бюджет
От името на членовете на БТПП Цветан Симеонов изрази одобрение по отношение на предприетото разплащане с бизнеса и предложените мерки за увеличаване на събираемостта Още
МИЕ търси с българския бизнес пътища за увеличаване износа за Русия
Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в среща - дискусия с представители на държавни институции, неправителствени организации и бизнес структури Още
Участие на представители на БТПП в кръгла маса - дискусия с представители на гражданското общество и държавната администрация
„Усъвършенстване на нормативната уредба по обществените поръчки“ Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Български продукти на китайския пазар
БКТПК и Balkan Quality Standard International организират участие на български производители от ХВП в изложение в гр. Харбин, Китай, (Agriculture & Food Expo Harbin – AFEH), 5.09 – 8.09.2013 Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
Съобразявене нормите на вътрешното право с правилата на Морската трудова конвенция на МОТ и Международната конвенция за арест на кораби на Международната морска организация Още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
Адаптиране на директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия към ЕС Още
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предложи създаването на Европейска прокуратура
Усъвършенстване на наказателното преследване на европейско равнище на данъчните измами Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Одобрена е българската позиция за Съвет на ЕС по конкурентоспособност
„Вътрешен пазар и индустрия“ и „Научни изследвания“ Още