Брой 139 (396), 19-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

МИЕ търси с българския бизнес пътища за увеличаване износа за Русия


Какво предлагa българският бизнес и как да се активизират икономическите отношения с Русия обсъдиха на среща в Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представители на различни държавни институции, неправителствени организации и бизнес структури.

В дискусията, която се проведе по инициатива на Министерството, участваха заместник-министър Красин Димитров, посланикът на България в Русия Бойко Коцев, изпълнителният директор на Агенцията за малки и средни предприятия Богдана Ваташка–Анави, директорът на българския център за промишлеността в Москва Илиян Цонев, представители на Агенция Митници, работодателските организации, , Браншовата камара по машиностроене, СОМАТ и други.

БТПП бе представена от председателя на Палатата Цветан Симеонов. 

Държавата ще предоставя по-пълна и актуална информация за участие в търгове по обществени поръчки в Русия. На интернет страницата на посолството ни в Москва ще бъдат поставени линкове към сайтовете на браншови организации, които поддържат тази информация, ангажираха се представителите на държавата.

Един от специфичните и много популярни в Русия модели за навлизане на местния пазар - участието в изложения там – все още не е достатъчно активно използван. Такова масирано запознаване на руските клиенти с възможностите на българските доставчици, не е правено от 2009 г. Сега правителството работи по организирането на такова изложение в края на годината паралелно с провеждането на поредната сесия на българо-руската икономическа комисия. 

По време на срещата бе отбелязано още, че правителството подготвя разширяване на дейността на Българската банка за развитие, което да включва и предекспортно застраховане. Паралелно с това в тази област работи и Българската агенция за експортно застраховане. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на предлаганата актуализация на държавния бюджет
От името на членовете на БТПП Цветан Симеонов изрази одобрение по отношение на предприетото разплащане с бизнеса и предложените мерки за увеличаване на събираемостта Още
МИЕ търси с българския бизнес пътища за увеличаване износа за Русия
Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в среща - дискусия с представители на държавни институции, неправителствени организации и бизнес структури Още
Участие на представители на БТПП в кръгла маса - дискусия с представители на гражданското общество и държавната администрация
„Усъвършенстване на нормативната уредба по обществените поръчки“ Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Български продукти на китайския пазар
БКТПК и Balkan Quality Standard International организират участие на български производители от ХВП в изложение в гр. Харбин, Китай, (Agriculture & Food Expo Harbin – AFEH), 5.09 – 8.09.2013 Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
Съобразявене нормите на вътрешното право с правилата на Морската трудова конвенция на МОТ и Международната конвенция за арест на кораби на Международната морска организация Още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
Адаптиране на директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия към ЕС Още
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предложи създаването на Европейска прокуратура
Усъвършенстване на наказателното преследване на европейско равнище на данъчните измами Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Одобрена е българската позиция за Съвет на ЕС по конкурентоспособност
„Вътрешен пазар и индустрия“ и „Научни изследвания“ Още