Брой 139 (396), 19-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства в БТПП

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

МРЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ ГУБЕРНИЯ
MREJEVAIА KOMPANIА GUBERNIА
Руска федерация

Друга издателска дейност - геодезическа и картографска дейност; издателска дейност на карти и атласи

ПАРУС
PARUS
Руска федерация

Търговия с части и принадлежности за автомобили - търговия на дребно с автомобилни части и превозни средства

ПЕРЕДЕЛКИНО
PEREDELKINO
Руска федерация

Други бизнесуслуги - създаване на търговски контакти с цел разширяване на търг.дейност в сферата на комуникационните услуги/онлайн услуги/

РЕАЛИТИ
REALITY
Руска федерация

Операции с недвижими имоти - агентство при сделки с недвижими имоти

САЛЕРНО
SALERNO
 Руска федерация

Ресторанти - дейност свързана с ресторант, кафе, барове
Операции с недвижими имоти - недвижими имоти

САРМОЛИ
SARMOLI
Арменска република

Производство на друго облекло и допълнения за облекло - търговия с дрехи; прозиводство на облекла

СТОК-ТРЕСТ ООД
STOCK-TREST LLC
Руска федерация

Търговия на дребно в неспециализирани магазини - търговия на дребно с неспециализирани изделия

ТЕРАСТРОЙ ЕООД
TERASTROI LTD.
Република Македония

Търговско посредничество с разнообразни стоки - посредничество

ТЮФЕКЧИ ТРАНСПОРТ НАКЛИЙЕ ВЕ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ
TUFEKCI TRANSPORT NAKLIYE VE DIS TICARET LIMITED SHIRKETI
Република Турция

Складиране и съхраняване на товари - спедиция на товари

УНИЕВРОКОМ
UNIEUROCOM
Руска федерация

Спомагателни дейности в транспорта; дейности на туристически агенции - туристически услуги

ШЕБЛА СЕКЮРИТИ ГАРД КО
SHEBLA SEKURITY GUARD CO
Кралство Саудитска Арабия

Други услуги за населението - услуги

ШЕВКЕТБЕЙ ОТЕЛДЖИЛИК ТУРИЗЪМ ИНШААТ ТАШЪМАДЖЪЛЪК САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ООД
SHEVKETBEY OTELCILIK TURIZM INSAAT TASIMACILIK SANAYI VE TICARET LTD.
Република Турция

Хотели - хотелиерство

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на предлаганата актуализация на държавния бюджет
От името на членовете на БТПП Цветан Симеонов изрази одобрение по отношение на предприетото разплащане с бизнеса и предложените мерки за увеличаване на събираемостта Още
МИЕ търси с българския бизнес пътища за увеличаване износа за Русия
Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в среща - дискусия с представители на държавни институции, неправителствени организации и бизнес структури Още
Участие на представители на БТПП в кръгла маса - дискусия с представители на гражданското общество и държавната администрация
„Усъвършенстване на нормативната уредба по обществените поръчки“ Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Български продукти на китайския пазар
БКТПК и Balkan Quality Standard International организират участие на български производители от ХВП в изложение в гр. Харбин, Китай, (Agriculture & Food Expo Harbin – AFEH), 5.09 – 8.09.2013 Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
Съобразявене нормите на вътрешното право с правилата на Морската трудова конвенция на МОТ и Международната конвенция за арест на кораби на Международната морска организация Още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
Адаптиране на директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия към ЕС Още
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предложи създаването на Европейска прокуратура
Усъвършенстване на наказателното преследване на европейско равнище на данъчните измами Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Одобрена е българската позиция за Съвет на ЕС по конкурентоспособност
„Вътрешен пазар и индустрия“ и „Научни изследвания“ Още