Брой 137 (394), 17-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

В ход са законодателни промени за подобряване на бизнес средата


Разширяване на достъпа на малки и средни предприятия до обществени поръчки, намаляване на административната тежест и разрешителните режими, изплащане на просрочените задължения, реформа в работа на Българската банка за развитие – това предвижа законодателната програма на правителството в икономическата и финансовата сфера.

Програмата беше представена вчера от вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева на съвместно заседание на парламентарните комисии по икономическа политика и туризъм и по бюджет и финанси. В разискванията участваха и министърът на финансите Петър Чобанов и представители на работодателски и други неправителствени организации.

 БТПП беше представена от главния секретар на Палатата Васил Тодоров.

Специално внимание беше отделено на намеренията на правителството да подобри бизнес средата чрез промени в Закона за обществените поръчки. Тяхната цел е процедурите да станат по-прозрачни, да се поощрява конкуренцията и да се създаде възможност повече обществени поръчки да се изпълняват от малки и средни предприятия, подчерта Даниела Бобева.

Законопроектът съдържа конкретни мерки, насочени срещу конфликта на интереси, личното облагодетелстване и корупцията, изтъкна още тя.

НОВИНИ ОТ БТПП
В ход са законодателни промени за подобряване на бизнес средата
Участие на представител на БТПП заседание на парламентарните комисии по икономическа политика и туризъм и по бюджет и финанси Още
Участие на БТПП в инициатива на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия
Предложения за ефективни мерки по основни проблеми на МСП Още
Участие на представител на БТПП в работна група на Министерството на финансите
Мерки по План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса и подобряване дейността на приходните агенции Още
Актуализирана версия на Business Compass France
В БТПП е предоставена актуализирана версия на Бизнес компас Франция за 2012 Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство EEN
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Въведение в бизнес законите на Китай
Въведение в бизнес законите на Китай Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Намаляване на административните режими и административната тежест за бизнеса Още
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Промените в законодателството на ЕС налагат отразяването им в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Програмата за развитие на селските райони: 9,6 млн. лв. субсидии за обновяване на ферми и предприятия
„Модернизиране на земеделските стопанства” и „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Актуализиран е Наръчник по определяне на приложимото законодателство на ЕС за 2013
Във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз от 01.07.2013 Още