Брой 137 (394), 17-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Въведение в бизнес законите на Китай


Много европейски компании, в частност малките и средни предприятия, опериращи в Китай невинаги са наясно с някои от основните закони и регулации, които засягат мястото на техния бизнес на пазара. Съществуват много причини за това – езиковите бариери, липсата на експертен капацитет и честите промени в регулаторната среда. За да помогнат на новодошлите компании на пазара да разберат какво може да им се предложи от правна гледна точка, правният екип на EU SME Centre е събрал най-съществените закони, преведени на английски език, с които МСП могат да се сблъскат когато изнасят своята продукция или инвестират в Китай. Базата данни е със свободен достъп на уебсайта на EU SME Centre -  www.eusmecentre.org.cn.

По-подробна информация можете да прочетете: EU SME Centre Law Database July 2013

Европейският център за малки и средни предприятия (EU SME Centre) предоставя услуги на малките и средни предприятия, както и на организации, подкрепящи бизнеса, свързани с улесняването на достъпа до пазара в Китай. Центърът е финансиран от ЕС, предоставя безплатна и практическа информация, услуги и бизнес насоки за по-успешното развитие на бизнес дейностите на МСП и справянето с предизвикателствата на китайския пазар. За повече информация можете да посетите страницата на EU SME Centre: www.eusmecentre.org.cn

НОВИНИ ОТ БТПП
В ход са законодателни промени за подобряване на бизнес средата
Участие на представител на БТПП заседание на парламентарните комисии по икономическа политика и туризъм и по бюджет и финанси Още
Участие на БТПП в инициатива на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия
Предложения за ефективни мерки по основни проблеми на МСП Още
Участие на представител на БТПП в работна група на Министерството на финансите
Мерки по План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса и подобряване дейността на приходните агенции Още
Актуализирана версия на Business Compass France
В БТПП е предоставена актуализирана версия на Бизнес компас Франция за 2012 Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство EEN
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Въведение в бизнес законите на Китай
Въведение в бизнес законите на Китай Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Намаляване на административните режими и административната тежест за бизнеса Още
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Промените в законодателството на ЕС налагат отразяването им в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Програмата за развитие на селските райони: 9,6 млн. лв. субсидии за обновяване на ферми и предприятия
„Модернизиране на земеделските стопанства” и „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Актуализиран е Наръчник по определяне на приложимото законодателство на ЕС за 2013
Във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз от 01.07.2013 Още