Брой 137 (394), 17-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство EEN


17.07.13.01 БЕЛГИЯ
BOБелгийска фирма е разработила енерго-абсорбираща защитна система за динамично въздействие, която осигурява защита срещу всякакви видове материални щети и/или физически травми , причинени от сблъсък с мотокари, коли, камиони и т-н- и търси дистрибутори или притежатели на лизензи.
Валидна до: 17/07/2014

17.07.13.02 ПОЛША
Полска фирма, занимаваща се с осигуряване на персонал, набираща високо квалифицирани работници за скандинавския трудов пазар, особено в областта на строителството и металообработването, търси представители и предлага представителство, джойнт венчър и подизпълнителство.
Валидна до: 17/07/2014

17.07.13.03 ИТАЛИЯ
Италианска фирма, оперираща в Южна Италия, търси дистрибутори и търговско коопериране, за да продава продуктите си в чужбина. Фирмата произвежда голямо разнообразие от висококачествине и традиционни  видове паста: Cavatelli, Maccheroncini, Strozzapreti, Orecchiette, Trofie
Валидна до: 17/07/2014

17.07.13.04 ИСПАНИЯ
Испанска фирма, специализирана в производството на ативни ингредиенти за натурални смески, е разработила нов екстракт, който може да се използва  при лечение на безпокойство и депресия. Продуктът се характеризира със 100% проследяемаст и отговаря на стандартите дза качество. Фирмата търси дистрибутори и/или търговски агенти, които да промотират продукта.
Валидна до: 17/07/2014

17.07.13.05 АВСТРИЯ
Австрийско МСП е разработило нова фамилия продукти на базата на вермикулите /хидросиликатов минерал/. Основният материал може да се комбинира с различни минерали и синтетични материали, които да се използват при различни видове формовки. Материалът е подходящ да се използва при изолации, огнеопорна защита и при сложни формовки. Основните му предимства включват възможността за приготвяне на  адаптиращи се материални смески, гъвкавост при обработката и висококачествено покритие. Фирмата търси нови области на приложение и търговски споразумения.
Валидна до: 17/07/2014

17.07.13.06 ИСПАНИЯ
Каталунска фирма е разработила технология за модифициране на коркова повърхност, за да се постигне широка гама от приложения. Фирмата търси ноу-хау, патенти и/или цялостен технологичен пакет.  Модифицираните коркови материали предлагат иновационен подход, безопасност, ефикасност, стабилност и разнообразно приложение и подбежат на бърза комерсиализация. Могат да се получат материали с каталитични свойства, биокатализатори, абсорбанти или химикоуловители.
Валидна до: 17/07/2014

17.07.13.07 КОРЕЯ
Корейска фирма е разработила технология за устойчивост срещу антибиотични странични ефекти, като например Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus(MRSA), причинени от антибиотици. Тази технология може да блокира активирането на ENR(Enoyl acyl carrier-protein reductase), който е естественият ензим за синтезирането на мастните тъкани. Клиничните изследвания в Корея са завършени. Фирмата търси технически партньори, с които да сключи лицензно споразумение с предвидена техническа помощ за съвместна по-нататъшна разработка.
Валидна до: 17/07/2014

17.07.13.08 ПОЛША
Полска фирма, произвеждаща първокачествено охладено месо, търси дистрибутори, които да продават широката й гама от продукти на нови пазари.
Валидна до: 17/07/2014

17.07.13.09 ГЪРЦИЯ
Бързоразвиващо се гръцко промишлено предприятие с експортна насоченост, произвеждащо водопроводни тръби, отоплителни тела, напоителни съоръжения и соларни системи, както и широка гама от продукти, покриващи почти всички професионални потребности в горните области, търси дистрибутори, агенти и/или търговци на едро.
Валидна до: 17/07/2014

НОВИНИ ОТ БТПП
В ход са законодателни промени за подобряване на бизнес средата
Участие на представител на БТПП заседание на парламентарните комисии по икономическа политика и туризъм и по бюджет и финанси Още
Участие на БТПП в инициатива на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия
Предложения за ефективни мерки по основни проблеми на МСП Още
Участие на представител на БТПП в работна група на Министерството на финансите
Мерки по План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса и подобряване дейността на приходните агенции Още
Актуализирана версия на Business Compass France
В БТПП е предоставена актуализирана версия на Бизнес компас Франция за 2012 Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство EEN
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Въведение в бизнес законите на Китай
Въведение в бизнес законите на Китай Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Намаляване на административните режими и административната тежест за бизнеса Още
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Промените в законодателството на ЕС налагат отразяването им в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Програмата за развитие на селските райони: 9,6 млн. лв. субсидии за обновяване на ферми и предприятия
„Модернизиране на земеделските стопанства” и „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Актуализиран е Наръчник по определяне на приложимото законодателство на ЕС за 2013
Във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз от 01.07.2013 Още