Брой 137 (394), 17-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Участие на БТПП в инициатива на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия


БТПП участва в първа работна среща за сформиране на пет групи, които да формулират предложения за ефективни мерки по основни проблеми в сектора на малките и средните предприятия. Срещата бе инициирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).

Експерти от Палатата ще се включат в дейността на следните работни групи:

-      Подобряване на бизнес средата и правните регулации

-      Подобряване на достъпа до финансиране

-      Насърчаване на развитието на технологиите, иновациите и енергийната ефективност

-      Стумилиране на интернационализацията и износа

-      Развитие и подобряване качеството на образованието по предприемачество.

До 17 август трябва да бъдат представени от участниците всички предложения за подобряване на дейността на малките и средни предприятия в съответната група, а до 15 септември – да бъдат обобщени резултатите.

НОВИНИ ОТ БТПП
В ход са законодателни промени за подобряване на бизнес средата
Участие на представител на БТПП заседание на парламентарните комисии по икономическа политика и туризъм и по бюджет и финанси Още
Участие на БТПП в инициатива на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия
Предложения за ефективни мерки по основни проблеми на МСП Още
Участие на представител на БТПП в работна група на Министерството на финансите
Мерки по План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса и подобряване дейността на приходните агенции Още
Актуализирана версия на Business Compass France
В БТПП е предоставена актуализирана версия на Бизнес компас Франция за 2012 Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство EEN
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Въведение в бизнес законите на Китай
Въведение в бизнес законите на Китай Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Намаляване на административните режими и административната тежест за бизнеса Още
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Промените в законодателството на ЕС налагат отразяването им в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Програмата за развитие на селските райони: 9,6 млн. лв. субсидии за обновяване на ферми и предприятия
„Модернизиране на земеделските стопанства” и „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Актуализиран е Наръчник по определяне на приложимото законодателство на ЕС за 2013
Във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз от 01.07.2013 Още