Брой 220 (980), 13-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП принципно подкрепя Бюджет 2016


На съвместно заседание бюджетната и икономическата комисии на Народното събрание разгледаха бюджета за 2016 г.

По време на дебата управителят на Българската народна банка Димитър Радев посочи, че институцията подкрепя макроикономическата рамка и не вижда съществени различия от заложеното в бюджета и макроикономическите прогнози.

По думите му най-важният индикатор е икономическият растеж. За настоящата година очакванията са за ръст от 2%, свързан основно с доброто изпълнение на експорта и в по-малка степен – публичните инвестиции благодарение на европейските средства. Радев подчерта, че се очаква забавяне в ръста на износа, но въпреки това прогнозира, че той ще е фактор за растежа и догодина. Увеличава се и вътрешното търсене, което е добра тенденция и очакванията са тя да се задълбочи през 2016 г., коментира той.

Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, посочи, че Палатата принципно подкрепя бюджета с някои резерви. Подкрепя се запазването на данъчните ставки за корпоративни данъци и тези на физическите лица като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост.  Подкрепят се усилията за бюджетен дефицит в рамките на 2% от БВП, но са необходими по-амбициозни действия за балансиран бюджет, който следва да е основен приоритет за 2016 г. Васил Тодоров посочи обаче, че според БТПП преразпределителната роля на държавата трябва да се ограничи до 35%. Неоправдан според него е и заложеният ръст в приходите от такси – те трябва да се подчиняват на разходите за осъществяване на услугите и тенденцията трябва да е към намаление. За такса „битови отпадъци” той препоръча да се въведе принципът „замърсителят плаща” и да се прекрати сега действащата практика.

Положителна оценка БТПП дава за нетния ръст на разходите за образование, но ключово е провеждането на реформата и подобряването на качеството. Несъгласие организацията изразява с административното увеличаване на работната заплата и осигурителните прагове, тъй като процентите не кореспондират с прогнозируемия ръст на производителността на труда. „Мярката ще засегне нискоквалифицираните работници – цената на техния труд не кореспондира с наложените административни нива на минималната заплата””, подчерта той.

Тодоров изрази и несъгласие с актуализацията на бюджета за 2015 г. и увеличаването на разходите за персонал.

Депутатите от бюджетната и икономическата комисии на Народното събрание приеха бюджета за 2016 г. с гласовете на депутатите от ГЕРБ и Реформаторския блок.

Становища на БТПП по трите законопроекта:

Становище по Законопроект за Държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Становище по Законопроект за бюджета и държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Становище по Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП принципно подкрепя Бюджет 2016
Палатата подкрепя запазването на данъчните ставки, усилията за бюджетен дефицит в рамките на 2% от БВП Още
120-годишнината на търговско-промишлените палати в България честваха в Стара Загора
Церемонията се проведе в Регионалния исторически музей Още
Възможности за бъдещо сътрудничество между Община Казанлък и БТПП
Обсъждане на конкретни проекти за развитие на общината и региона, които биха заинтересували потенциални инвеститори Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартират нови проекти за над 100 млн. лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Ще се реализират проекти, свързани с пазара на труда, социалното включване, повишаване на компетенциите на заети в сферата на здравеопазването Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Брутен вътрешен продукт – трето тримесечие 2015
Крайното потребление и износът са с основен принос БВП да нарасне с темпове над средните за ЕС Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Съветът за електронно управление прие пътна карта за реализация на стратегията за електронно управление
Пътната карта предвижда още в първия етап на стратегията да бъдат въведени електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване и електронно правосъдие Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Стандартни формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки
В Официален вестник на ЕС е публикуван Регламент за установяване на стандартните формуляри Още