Брой 220 (980), 13-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Стандартни формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки


Агенцията по обществени поръчки съобщава, че в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван Регламент (ЕС) 2015/1986 на Европейската комисия от 11 ноември 2015 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011.

Регламентът се отнася до използването от възлагащите органи и от възложителите на стандартни формуляри при публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на обявленията.

Списък на стандартните формуляри:

 • Стандартен формуляр 1: „Обявление за предварителна информация“
 • Стандартен формуляр 2: „Обявление  за поръчка“
 • Стандартен формуляр 3: „Обявление  за възлагане на поръчка“
 • Стандартен формуляр 4: „Периодично индикативно обявление—Комунални услуги“
 • Стандартен формуляр 5: „Обявление  за поръчка — Комунални услуги“
 • Стандартен формуляр 6: „Обявление  за възлагане на поръчка — Комунални услуги“
 • Стандартен формуляр 7: „Система  за квалифициране — Комунални услуги“
 • Стандартен формуляр 8: „Обявление на профила на купувача“
 • Стандартен формуляр 12: „Обявление  за конкурс  за проект“
 • Стандартен формуляр 13: „Резултати от конкурс  за проект“
 • Стандартен формуляр 14: „Поправка“
 • Стандартен формуляр 15: „Обявление  за доброволна прозрачност ex ante“
 • Стандартен формуляр 16: „Обявление за предварителна информация—Отбрана и  сигурност“
 • Стандартен формуляр 17: „Обявление за поръчка — Отбрана и сигурност“
 • Стандартен формуляр 18: „Обявление за възлагане на поръчка—Отбрана и  сигурност“
 • Стандартен формуляр 19: „Обявление за поръчка за подизпълнение—Отбрана и  сигурност“
 • Стандартен формуляр 20: „Обявление  за изменение“
 • Стандартен формуляр 21: „Социални и други  специфични услуги — Обществени поръчки“
 • Стандартен формуляр 22: „Социални и други  специфични услуги—Комунални услуги“
 • Стандартен формуляр 23: „Социални и други специфични услуги—Концесии“
 • Стандартен формуляр 24: „Обявление  за концесия“
 • Стандартен формуляр 25: „Обявление  за възлагане на концесия“

Пълният текст

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП принципно подкрепя Бюджет 2016
Палатата подкрепя запазването на данъчните ставки, усилията за бюджетен дефицит в рамките на 2% от БВП Още
120-годишнината на търговско-промишлените палати в България честваха в Стара Загора
Церемонията се проведе в Регионалния исторически музей Още
Възможности за бъдещо сътрудничество между Община Казанлък и БТПП
Обсъждане на конкретни проекти за развитие на общината и региона, които биха заинтересували потенциални инвеститори Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартират нови проекти за над 100 млн. лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Ще се реализират проекти, свързани с пазара на труда, социалното включване, повишаване на компетенциите на заети в сферата на здравеопазването Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Брутен вътрешен продукт – трето тримесечие 2015
Крайното потребление и износът са с основен принос БВП да нарасне с темпове над средните за ЕС Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Съветът за електронно управление прие пътна карта за реализация на стратегията за електронно управление
Пътната карта предвижда още в първия етап на стратегията да бъдат въведени електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване и електронно правосъдие Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Стандартни формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки
В Официален вестник на ЕС е публикуван Регламент за установяване на стандартните формуляри Още