Брой 220 (980), 13-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Брутен вътрешен продукт – трето тримесечие 2015


Икономическият растеж в България се ускорява още и изкачва връх, невиждан от четири и половина години. През третото тримесечие на 2015 г. българската икономика расте с 0,7% на тримесечна и с 2,9% на сезонно изгладена годишна база. Това показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ). С основен принос са крайното потребление и износът.

Реалният годишен прираст е най-бързият от първото тримесечие на 2011 г., когато брутният вътрешен продукт (БВП) се покачи с 4,47% на годишна база. Растежът през третото тримесечие на 2015 г. е по-бърз от този през второто и първото и по всичко личи, че може да надхвърли прогнозите на правителството и на редица водещи международни финансови институции и организации.

Освен това икономическият ръст на България през третото тримесечие надхвърля и средния за Европейския съюз от 0,4% на тримесечна и 1,9% на годишна база, сочат данните на Евростат. По прираст на годишна база България е шеста след Чехия (4,3%), Румъния и Полша (3,6%), Словакия (3,5%) и Испания (3,4%). Прирастът на БВП е по-голям от този на Великобритания (2,3%), Португалия (1,9%), Германия (1,7%) и Италия (0,9%), например.

За сравнение – през второто тримесечие на 2015 г. българският БВП нарасна с 0,6% на тримесечна и с 2,6% на годишна база. Точно такъв беше и годишният растеж през първото тримесечие, показват ревизираните оценки на НСИ.

В номинално изражение през третото тримесечие БВП достига 23,61 млрд. лв. от 22,838 млрд. лв., колкото беше през същото тримесечие на 2014 г. Това е със 772 млн. лв. повече. През периода реализираната добавена стойност в икономиката е за 20,011 млрд. лв. Тя се покачва с 0,2% на тримесечна и 1,6% на годишна база.

През периода юли-септември с най-голям принос за растежа са крайното потребление и износът. Крайното потребление, което в стойностно изражение възлиза на 16,214 млрд. лв., се забързва до ръст от 1,1% на тримесечна и годишна база след последователни тримесечни ръстове от 0,1% и 0,7% тази година и намаляващ отрицателен принос на годишна база.

Експортът на стоки и услуги е нагоре с 2,6% на годишна основа, въпреки че на тримесечна база има спад от 5%.

Пълните данни ТУК

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП принципно подкрепя Бюджет 2016
Палатата подкрепя запазването на данъчните ставки, усилията за бюджетен дефицит в рамките на 2% от БВП Още
120-годишнината на търговско-промишлените палати в България честваха в Стара Загора
Церемонията се проведе в Регионалния исторически музей Още
Възможности за бъдещо сътрудничество между Община Казанлък и БТПП
Обсъждане на конкретни проекти за развитие на общината и региона, които биха заинтересували потенциални инвеститори Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартират нови проекти за над 100 млн. лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Ще се реализират проекти, свързани с пазара на труда, социалното включване, повишаване на компетенциите на заети в сферата на здравеопазването Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Брутен вътрешен продукт – трето тримесечие 2015
Крайното потребление и износът са с основен принос БВП да нарасне с темпове над средните за ЕС Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Съветът за електронно управление прие пътна карта за реализация на стратегията за електронно управление
Пътната карта предвижда още в първия етап на стратегията да бъдат въведени електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване и електронно правосъдие Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Стандартни формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки
В Официален вестник на ЕС е публикуван Регламент за установяване на стандартните формуляри Още