Брой 159 (919), 19-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подготвя новите класации "ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2014 година"


За 17-та поредна година БТПП подготвя класациите на фирмите, водещи в икономиката на България - тези, които приключиха 2014 г. с много добри показатели и които са гръбнака на националната икономика. В надпреварата за различните класации участват общо над 6 000 компании.

Класациите на БТПП са сигнал за всички инвеститори и партньори, че в България бизнесът се развива успешно и допринася за по-добрите резултати на българската икономика през 2014 година. Много чуждестранни и български институции, банки, посолства, акредитирани у нас, представителства на международни организации проявяват интерес към класациите.

Класирането на фирмите в изданието на БТПП се основава на обективни и публични данни от годишните финансови отчети и по познатите вече критерии:

  • „Изменение на нетните приходи от продажби 2014/2013 г.”
  • „Максимална величина на печалбата на 100 лева собствен капитал през 2014 г.”
  • „Максимална величина на печалбата на 100 лева приходи от продажби през 2014 г.”
  • „Изменение на финансовия резултат през 2014 г. и 2013 г.” (ръст на печалбата)
  • „Максимални приходи от продажби и печалба за 2014 г. в националните райони за планиране”

Официално класациите ще бъдат представени на пресконференция през септември т.г.

За допълнителни въпроси: тел.: (02) 8117411, 8117410, e-mail: ikontr@bcci.bg; ikan@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя новите класации "ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2014 година"
Чуждестранни и български институции, банки, посолства, представителства на международни организации проявяват интерес към класациите Още
БТПП започва работа по нов проект по програма Еразъм +
Основната цел на проекта е въвеждане на добри практики за наемане на стажанти в малките и средни предприятия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Традиционният Видински панаир се открива на 28 август
Над 70 фирми от България, Сърбия и Румъния ще участват в изложението Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Миньорите, геолозите и работниците от минерално-суровинната индустрия отбелязваха своя професионален празник
Българската минно-геоложка камара представи актуални данни за развитието на българската минерално-суровинна индустрия Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Национална стратегия за развитие на минната индустрия
За гарантиране на стабилна инвестиционна среда в един от ключовите за българската икономика отрасли Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Правилникът и схемите за помощ в него се привеждат в съответствие с новия Регламент 651/2014 на ЕК Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Започва кампания за активно присъствие на българския бизнес на скандинавския пазар
За по-добри пазарни позиции на българските вина в Швеция е необходимо преразглеждане на съществуващите ограничения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търгове, обявени от Министерството на петрола на Ирак
За покупка на оборудване и резервни части Още