Брой 159 (919), 19-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП започва работа по нов проект по програма Еразъм +


От месец септември БТПП стартира изпълнението на нов проект, финансиран по програма Еразъм +, тема "Стратегически партньорства за професионално образование и обучение$. По проекта си партнират организации от Великобритания, Германия, Канада и Полша. Основната цел е въвеждане на добри практики за наемане на стажанти в малките и средни предприятия. Водеща организация е общинският съвет на Gedling Borough, Великобритания.

В рамките на проекта ще бъде разработена обучителна програма, която да подпомага ръководителите на МСП в процеса на успешно наемане на стажанти. За целта ще бъде ползван добрият опит на Института за професионално образование и обучение от Берлин, който е разработил и приложил подобни програми. Основните дейности, с които БТПП се ангажира са: анализ на бариерите и пречките, стоящи пред бизнеса при наемането на стажанти; разработване на програма за обучение, отговаряща на нуждите им; пилотно внедряване на програмата; препоръки за подобряването й.

Срокът на изпълнение на проекта е 36 месеца и актуална информация относно дейностите ще бъде публикувана редовно в Инфобизнес, както и на Интернет сайта на Палатата.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя новите класации "ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2014 година"
Чуждестранни и български институции, банки, посолства, представителства на международни организации проявяват интерес към класациите Още
БТПП започва работа по нов проект по програма Еразъм +
Основната цел на проекта е въвеждане на добри практики за наемане на стажанти в малките и средни предприятия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Традиционният Видински панаир се открива на 28 август
Над 70 фирми от България, Сърбия и Румъния ще участват в изложението Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Миньорите, геолозите и работниците от минерално-суровинната индустрия отбелязваха своя професионален празник
Българската минно-геоложка камара представи актуални данни за развитието на българската минерално-суровинна индустрия Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Национална стратегия за развитие на минната индустрия
За гарантиране на стабилна инвестиционна среда в един от ключовите за българската икономика отрасли Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Правилникът и схемите за помощ в него се привеждат в съответствие с новия Регламент 651/2014 на ЕК Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Започва кампания за активно присъствие на българския бизнес на скандинавския пазар
За по-добри пазарни позиции на българските вина в Швеция е необходимо преразглеждане на съществуващите ограничения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търгове, обявени от Министерството на петрола на Ирак
За покупка на оборудване и резервни части Още