Брой 159 (919), 19-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Търгове, обявени от Министерството на петрола на Ирак


Министерството на петрола на Република Ирак обявява търгове №№ 3522/2015, 1313/2015, 1343/2015 за покупка на оборудване и резервни части. Информация за условията за подаване на оферти е публикувана на страницата www.oil.gov.iq, рубрика Advertisments – Tenders & Bids, както следва:

Directorate Name

Subject

Tender No

Release Date

Close Date

Extention Date

MIDLAND REFINERIES COMPANY (MRC)

RIM SEAL FIRE PROTECTION SYSTEM FOR FLOATING ROOF TANK

3522/2015

2015-08-04

2015-08-31

NO Extention:

MIDLAND REFINERIES COMPANY (MRC)

TUBE & TUBE BUNDLE

1313/2015

2015-08-04

2015-08-31

NO Extention:

MIDLAND REFINERIES COMPANY (MRC)

SUPPLEMENTARY &METERS SIGNAL PAIRED CABLE

1343/2015

2015-08-04

2015-08-31

NO Extention:

За допълнителна информация: Mr. Saad Noori Mohammed, E- mail: info@mrc.oil.gov.iq; purchase@mrc.oil.gov.iq

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя новите класации "ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2014 година"
Чуждестранни и български институции, банки, посолства, представителства на международни организации проявяват интерес към класациите Още
БТПП започва работа по нов проект по програма Еразъм +
Основната цел на проекта е въвеждане на добри практики за наемане на стажанти в малките и средни предприятия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Традиционният Видински панаир се открива на 28 август
Над 70 фирми от България, Сърбия и Румъния ще участват в изложението Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Миньорите, геолозите и работниците от минерално-суровинната индустрия отбелязваха своя професионален празник
Българската минно-геоложка камара представи актуални данни за развитието на българската минерално-суровинна индустрия Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Национална стратегия за развитие на минната индустрия
За гарантиране на стабилна инвестиционна среда в един от ключовите за българската икономика отрасли Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Правилникът и схемите за помощ в него се привеждат в съответствие с новия Регламент 651/2014 на ЕК Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Започва кампания за активно присъствие на българския бизнес на скандинавския пазар
За по-добри пазарни позиции на българските вина в Швеция е необходимо преразглеждане на съществуващите ограничения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търгове, обявени от Министерството на петрола на Ирак
За покупка на оборудване и резервни части Още