Брой 159 (919), 19-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Правителството прие Национална стратегия за развитие на минната индустрия


Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на минната индустрия с визия до 2030 г. Неин основен приоритет е устойчивото развитие на минната индустрия в България. За целта се предвижда осигуряване на балансиран икономически, социално и екологично отговорен подход към проучването, добива и преработката на подземни богатства в страната.

С реализацията на заложените в минната стратегия приоритети ще се гарантира стабилна инвестиционна среда в един от ключовите за българската икономика отрасли. Ще бъде въведена ефективна система за контрол на дейностите по проучване, добив и преработка на подземните богатства. Един от основните акценти на стратегията е и превенция на незаконния добив в страната.

Реализирането на общите и специфични стратегически цели, заложени в документа, ще създаде предпоставки и гаранции за устойчиво развитие на минната индустрия в България в съответствие с европейската инициатива за суровините и провеждане на единна и ясна държавна политика по отношение на подземните богатства на страната. Ще бъдат създадени условия за работата на отрасъла с грижа за околната среда, свеждайки до минимум последствията от добивната дейност и осигурявайки рекултивацията на миннодобивните площи.

С приемането на Национална стратегия за развитие на минно-суровинния отрасъл се осигуряват предпоставки към 2030 г. страната ни да е регионален лидер в рационалното оползотворяване на запасите от подземни богатства.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя новите класации "ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2014 година"
Чуждестранни и български институции, банки, посолства, представителства на международни организации проявяват интерес към класациите Още
БТПП започва работа по нов проект по програма Еразъм +
Основната цел на проекта е въвеждане на добри практики за наемане на стажанти в малките и средни предприятия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Традиционният Видински панаир се открива на 28 август
Над 70 фирми от България, Сърбия и Румъния ще участват в изложението Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Миньорите, геолозите и работниците от минерално-суровинната индустрия отбелязваха своя професионален празник
Българската минно-геоложка камара представи актуални данни за развитието на българската минерално-суровинна индустрия Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Национална стратегия за развитие на минната индустрия
За гарантиране на стабилна инвестиционна среда в един от ключовите за българската икономика отрасли Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Правилникът и схемите за помощ в него се привеждат в съответствие с новия Регламент 651/2014 на ЕК Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Започва кампания за активно присъствие на българския бизнес на скандинавския пазар
За по-добри пазарни позиции на българските вина в Швеция е необходимо преразглеждане на съществуващите ограничения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търгове, обявени от Министерството на петрола на Ирак
За покупка на оборудване и резервни части Още