Брой 159 (919), 19-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Започва кампания за активно присъствие на българския бизнес на скандинавския пазар


Активно промотиране на България и насърчаване на директните контакти между българския и шведски бизнес ще са фокусът на кампания за откриване на нови възможности за наши фирми на пазарите в Скандинавия. Това се договориха министърът на икономиката Божидар Лукарски с министъра на предприемачеството и иновациите на Швеция Микаел Дамбери на среща в Стокхолм в рамките на работна визита на министър Лукарски в Кралство Швеция.

„Българският бизнес изпитва сериозен недостиг на информация за възможностите на пазара в Швеция. Това е една от основните пречки пред засилване на неговото присъствие, особено в сектори, в които потенциалът за увеличаване на българския износ е значителен“, посочи министър Лукарски. Той добави, че малките и средни предприятия, за разлика от големите компании, не разполагат с ресурси за самостоятелно проучване на възможностите и навлизане на скандинавските пазари. Според него една от основните причини за недостига на информация за бизнеса е закриването на посолството на Кралство Швеция в България и това, че страната ни остава извън фокуса в дейността на регионалните представители на Business Sweden, които отговарят за насърчаване сътрудничеството на шведския бизнес с международни партньори и привличането на чуждестранни инвестиции. Двамата министри се договориха тези въпроси да бъдат поставени пред съответните институции. Предстои да бъдат проведени и конкретни разговори на представители на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Business Sweden с цел засилване на сътрудничеството между двете организации в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП).

Отчитайки перспективите за развитие на шведския пазар, включително и като вход към целия скандинавски пазар Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в Стокхолм към Министерство на икономиката подготвя серия от B2B събития, чрез които да се установи директен контакт между български и шведски фирми. Усилията ще бъдат насочени към промотиране на сектори, в които българското производство има традиции и конкурентни предимства - машиностроене, електроника и електротехника; хранително-вкусова промишленост и производство на винени и спиртни напитки; мебелна индустрия; текстил, информационни и комуникационни технологии.

Като част от тези усилия през октомври в Гьотеборг ще се проведе двустранен бизнес форум в сферата на ИКТ, за който заявки вече са направили редица водещи български компании. Интересът от шведска страна също е сериозен. „Само преди няколко месеца организирахме подобна среща за компании от текстилната индустрия, която беше приета изключително добре от бизнеса от двете страни. Включиха се над 50  компании“, посочи Галатея Коликова, ръководител СТИВ – Стокхолм.

Двамата министри обсъдиха и възможностите за засилване на пазарните позиции за българските вина, които се приемат много добре на шведския пазар. Предизвикателство обаче остава провежданата от Швеция политика по отношение вноса на алкохолни напитки чрез търгове. През последните години пазарният дял на български вина на шведския пазар намалява поради ограничения брой отворени търгове, които се обявяват за България. През последната година такъв търг не е обявяван, в резултат на което делът ни спада от 2% преди няколко години до под 1% към момента. Министър Лукарски и министър Дамбери обсъдиха възможността тези ограничения да бъдат преразгледани с оглед на това да бъдат възстановени добрите позиции на българските винопроизводители на шведския пазар.

-------
За 2014 г. двустранният стокообмен с Кралство Швеция реализира ръст с 13.7% спрямо 2013 г. и достига рекордните до момента 289.2 млн. евро (0.60% от общия ни стокообмен за 2014 г.). През последните десетина години стокообменът с Швеция  постоянно нараства, с изключение на 2008-2009 година, когато се отчита спад с над 120 млн. евро в сравнение с предходната 2007 година. Спадът се наблюдава и във вноса от Швеция, и в износа за страната, но много по-силно е усетен във вноса. От 2009 г. се наблюдава ръст на стокообмена и намаляване на отрицателното търговско салдо (до голяма степен заради срива във вноса), с изключение на 2011 г., когато салдото е нараснало с 26.5 млн. евро. През 2012 г. и 2013 г. запазва сравнително сходни стойности, макар и да отбелязва тенденция към намаляване, а през 2014 г. значително се стопява, в следствие на сериозното нарастване на износа.

За втора поредна година както вносът, така и износът регистрират ръст през 2014 г., като износът на страната ни за Швеция се е увеличил с близо 1/3 (28.9%) и достига рекордните 139.6 млн. евро. Вносът също се увеличава с 2.5% и е в размер на 149.6 млн. евро.

В резултат на по-големия ръст в абсолютна стойност на износа в сравнение с този на вноса, традиционно отрицателното за България търговско салдо в двустранната търговия намалява на 10.0 млн. евро.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя новите класации "ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2014 година"
Чуждестранни и български институции, банки, посолства, представителства на международни организации проявяват интерес към класациите Още
БТПП започва работа по нов проект по програма Еразъм +
Основната цел на проекта е въвеждане на добри практики за наемане на стажанти в малките и средни предприятия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Традиционният Видински панаир се открива на 28 август
Над 70 фирми от България, Сърбия и Румъния ще участват в изложението Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Миньорите, геолозите и работниците от минерално-суровинната индустрия отбелязваха своя професионален празник
Българската минно-геоложка камара представи актуални данни за развитието на българската минерално-суровинна индустрия Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Национална стратегия за развитие на минната индустрия
За гарантиране на стабилна инвестиционна среда в един от ключовите за българската икономика отрасли Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Правилникът и схемите за помощ в него се привеждат в съответствие с новия Регламент 651/2014 на ЕК Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Започва кампания за активно присъствие на българския бизнес на скандинавския пазар
За по-добри пазарни позиции на българските вина в Швеция е необходимо преразглеждане на съществуващите ограничения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търгове, обявени от Министерството на петрола на Ирак
За покупка на оборудване и резервни части Още