Брой 205 (462), 22-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с представители на Гражданския съвет към Реформаторския блок


Пакетът спешни икономически мерки, предложен от Реформаторския блок на 3 октомври т.г., беше представен на работна среща в БТПП. Сред представителите на Реформаторския блок бяха Димитър Бъчваров (ДСБ), Георги Ганев (член на Гражданския съвет), Найден Зеленогорски (ДБГ), Корман Исмаилов (НПСД).

БТПП беше представена от своя председател Цветан Симеонов, главния секретар Васил Тодоров и експертите Олга Чугунска, Антон Лалов и Заря Сълова. 

В мерките на Реформаторския блок са включени:

  • Декриминализация на икономиката
  • Защита на гражданите срещу произвола на монополите
  • Законова сигурност за правата на работниците
  • Свобода на икономическата инициатива
  • Прозрачни правила за изразходване на публични ресурси.

Беше констатирано съвпадение в позициите по редица от дискутираните теми, например по отношение на необходимостта от намаляване на административната тежест за бизнеса. Палатата настоява за действия, които ще подобрят бизнес средата като цяло в страната. В тази връзка бе посочено, че според провежданите от БТПП проучвания, по-високата инвестиционна дейност зависи основно от два фактора – по-ефективна администрация и намаляване на корупцията в публичните среди.

Един от въпросите, по които БТПП изрази резерви, е за въвеждането на необлагаем минимум. Такава мярка е стъпка към прогресивното данъчно облагане, което няма да допринесе за повишаване на приходите в бюджета.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с представители на Гражданския съвет към Реформаторския блок
Констатирани бяха общи виждания за необходимостта от намаляване на административната тежест за бизнеса Още
БТПП подписа Споразумение за сътрудничество с Арбитражния съд към Търговска палата на Черна гора
Това е 15-то международно споразумение за сътрудничество, подписано от АС при БТПП Още
Нови инициативи за подкрепа и популяризиране на продукти в религиозния туризъм
Предстои създаване на транснационална туристическа асоциация, която ще осъществява маркетинговата политика в сектора... Още
Семинар за работодатели, наети лица и синдикалисти по администриране на бизнеса
ИКАП България представи идеи за по-голяма прозрачност на бизнес процесите
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив помага на деца в риск
Професионален курс по фризьорство осигурява на тези деца социална интеграция и професионална реализация Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2013 г.
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Прагове за деклариране по система Интрастат за 2014 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова кампания показва значението на земеделието в нашия живот
Кампанията „Да се погрижим за корените си“ се стреми да подчертае колко важно е земеделието Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Производство на машини и съоръжения - германският опит и възможности за партньорство в България“
Индивидуални бизнес срещи с германски фирми в сферата на машиностроенето Още