Брой 205 (462), 22-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подписа Споразумение за сътрудничество с Арбитражния съд към Търговска палата на Черна гора


Споразумение за сътрудничество в областта на външнотърговския арбитраж подписаха председателят на Арбитражния съд към Търговска палата на Черна гора Веско Божович  и председателят на БТПП Цветан Симеонов. Това стана в рамките на посещението у нас на Веско Божович по повод стартирането на едноседмично обучение на двама служители от Черногорската палата в Арбитражния съд на БТПП. Обучението е по линия на проект DIHK-CEFTA и е признание за постиженията на Арбитражния съд при БТПП – рекорден ръст на делата, електронно обезпечаване на арбитражния процес и електронен достъп до всички материали по делата за арбитрите, вещите лица, страните и техните законни и договорни представители.

Цветан Симеонов подчерта, че за фирмите е от голяма полза да включват арбитражна клауза в своите договори и отбеляза, че за двамата практиканти най-важно е да се запознаят с електронната система на Арбитражния съд при БТПП.

Веско Божович заяви, че изключително се радва на подписаното споразумение между двете институции, както и на предоставената възможност за обучение в областта на арбитража.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с представители на Гражданския съвет към Реформаторския блок
Констатирани бяха общи виждания за необходимостта от намаляване на административната тежест за бизнеса Още
БТПП подписа Споразумение за сътрудничество с Арбитражния съд към Търговска палата на Черна гора
Това е 15-то международно споразумение за сътрудничество, подписано от АС при БТПП Още
Нови инициативи за подкрепа и популяризиране на продукти в религиозния туризъм
Предстои създаване на транснационална туристическа асоциация, която ще осъществява маркетинговата политика в сектора... Още
Семинар за работодатели, наети лица и синдикалисти по администриране на бизнеса
ИКАП България представи идеи за по-голяма прозрачност на бизнес процесите
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив помага на деца в риск
Професионален курс по фризьорство осигурява на тези деца социална интеграция и професионална реализация Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2013 г.
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Прагове за деклариране по система Интрастат за 2014 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова кампания показва значението на земеделието в нашия живот
Кампанията „Да се погрижим за корените си“ се стреми да подчертае колко важно е земеделието Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Производство на машини и съоръжения - германският опит и възможности за партньорство в България“
Индивидуални бизнес срещи с германски фирми в сферата на машиностроенето Още