Брой 205 (462), 22-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нови инициативи за подкрепа и популяризиране на продукти в религиозния туризъм

БТПП участва в работна среща на Направляващия комитет по проект RECULTIVATUR.  Партньори на БТПП по проекта са 14 организации от 7 страни - България, Гърция, Унгария, Италия,  Румъния, Словения и Босна и Херцеговина.

Основната цел на проекта е разработване на взаимосвързана система в Югоизточна Европа за предлагане на нови туристически маршрути и стимулиране развитието на религиозния туризъм.

Тема на дискусията по време на срещата бяха новите продукти в религиозния туризъм, които ще бъдат представени във всяка една страна партньор, както  и предстоящото създаване на транснационална туристическа асоциация. Тя ще осъществява маркетинговата политика на продуктите и ще подпомага регионалните центрове, включително и този със седалище в България.

БТПП има задачата да осъществи връзка с туроператори, на които ще окаже съдействие за популяризиране на техните религиозни дестинации и пакетни услуги в рамките на проекта. 

В периода 27 - 30 ноември т.г. БТПП ще участва в международното туристическо изложение във Варшава, където ще представи българските възможности за нови продукти и дестинации в областта на религиозния туризъм, разработени в рамките на проекта. Палатата ще предостави възможност на 3-4 асоциации и туроператори да участват в изложението, като ще поеме разходите по тяхното участие. Основните критерии при избора са членството в БТПП, мандата за представителност от страна на браншовите асоциации и техния опит в областта на религиозния туризъм.

За допълнителна информация: БТПП, Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, тел.: 02/8117556, e-mail: projects2@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с представители на Гражданския съвет към Реформаторския блок
Констатирани бяха общи виждания за необходимостта от намаляване на административната тежест за бизнеса Още
БТПП подписа Споразумение за сътрудничество с Арбитражния съд към Търговска палата на Черна гора
Това е 15-то международно споразумение за сътрудничество, подписано от АС при БТПП Още
Нови инициативи за подкрепа и популяризиране на продукти в религиозния туризъм
Предстои създаване на транснационална туристическа асоциация, която ще осъществява маркетинговата политика в сектора... Още
Семинар за работодатели, наети лица и синдикалисти по администриране на бизнеса
ИКАП България представи идеи за по-голяма прозрачност на бизнес процесите
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив помага на деца в риск
Професионален курс по фризьорство осигурява на тези деца социална интеграция и професионална реализация Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2013 г.
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Прагове за деклариране по система Интрастат за 2014 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова кампания показва значението на земеделието в нашия живот
Кампанията „Да се погрижим за корените си“ се стреми да подчертае колко важно е земеделието Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Производство на машини и съоръжения - германският опит и възможности за партньорство в България“
Индивидуални бизнес срещи с германски фирми в сферата на машиностроенето Още