Брой 205 (462), 22-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена камара – Пловдив помага на деца в риск


За пореден път Търговско-промишлена камара – Пловдив се включи като основен организатор на инициатива, подпомагаща деца в нужда. Камарата с помощта на Община Пловдив, фирма ,,Роза Импекс’’ ЕООД и ЦПО към фризьорски салон ,,Мелани’’  гр. Пловдив спомогнаха за реализацията на професионално обучение по ,,Фризьорство’’, както и за откриването на учебна база по фризьорство към Център за работа с деца на улицата, част от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Пловдив. Клубът на специалиста по екология към Търковска Камара предостави част от средствата, необходими за осъществяването на инициативата. Фирма ,,Роза Импекс’’ любезно осигури консумативите за стартирането на обучението.

Учебната база по фризьорство, в която ще се проведе обучението, бе открита от Георги Титюков – заместник-кмет ,,Спорт, младежки дейности и социална политика’’ Община Пловдив, заедно с Кирил Тюлев – управител на НЦПО – Пловдив към Търговската камара. Те обещаха на младежите да бъдат в помощ за последващата им професионална реализация.

В учебната база деца, които вече ползват услуги в комплекса, ще преминат през двумесечен курс на обучение, който ще включва теоретична и практическа подготовка.

Център за работа с деца на улицата предоставя социални услуги за деца, които трайно или епизодично живеят и работят на улицата, както и на тези, които са отпаднали или съществува риск да отпаднат от образователната система. Професионалният курс по фризьорство е социално-образователна  услуга, която има за цел да подпомогне децата от тези групи, като им осигури социална интеграция, както и професионалната им реализация.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с представители на Гражданския съвет към Реформаторския блок
Констатирани бяха общи виждания за необходимостта от намаляване на административната тежест за бизнеса Още
БТПП подписа Споразумение за сътрудничество с Арбитражния съд към Търговска палата на Черна гора
Това е 15-то международно споразумение за сътрудничество, подписано от АС при БТПП Още
Нови инициативи за подкрепа и популяризиране на продукти в религиозния туризъм
Предстои създаване на транснационална туристическа асоциация, която ще осъществява маркетинговата политика в сектора... Още
Семинар за работодатели, наети лица и синдикалисти по администриране на бизнеса
ИКАП България представи идеи за по-голяма прозрачност на бизнес процесите
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив помага на деца в риск
Професионален курс по фризьорство осигурява на тези деца социална интеграция и професионална реализация Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2013 г.
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Прагове за деклариране по система Интрастат за 2014 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова кампания показва значението на земеделието в нашия живот
Кампанията „Да се погрижим за корените си“ се стреми да подчертае колко важно е земеделието Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Производство на машини и съоръжения - германският опит и възможности за партньорство в България“
Индивидуални бизнес срещи с германски фирми в сферата на машиностроенето Още