Брой 205 (462), 22-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ

Прагове за деклариране по система Интрастат за 2014 г.


Заповед  на Председателя на Националния статистически институт определя праговете и данните за деклариране по система Интрастат за 2014 г.  за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране на поток „изпращанията” за 2014 година е 210 000 лева, а  за поток „пристиганията”  е 360 000 лева.

2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2014 г. са :

  •  за поток „изпращания” е 10 700 000 лева;
  •  за поток „пристиганията” е 5 000 000 лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2014 г. е 390 лева.

В заповедта са формулирани и видовете данни, които подлежат на деклариране по системата Интрастат за 2014 г.

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с представители на Гражданския съвет към Реформаторския блок
Констатирани бяха общи виждания за необходимостта от намаляване на административната тежест за бизнеса Още
БТПП подписа Споразумение за сътрудничество с Арбитражния съд към Търговска палата на Черна гора
Това е 15-то международно споразумение за сътрудничество, подписано от АС при БТПП Още
Нови инициативи за подкрепа и популяризиране на продукти в религиозния туризъм
Предстои създаване на транснационална туристическа асоциация, която ще осъществява маркетинговата политика в сектора... Още
Семинар за работодатели, наети лица и синдикалисти по администриране на бизнеса
ИКАП България представи идеи за по-голяма прозрачност на бизнес процесите
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив помага на деца в риск
Професионален курс по фризьорство осигурява на тези деца социална интеграция и професионална реализация Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2013 г.
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Прагове за деклариране по система Интрастат за 2014 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова кампания показва значението на земеделието в нашия живот
Кампанията „Да се погрижим за корените си“ се стреми да подчертае колко важно е земеделието Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Производство на машини и съоръжения - германският опит и възможности за партньорство в България“
Индивидуални бизнес срещи с германски фирми в сферата на машиностроенето Още