Брой 205 (462), 22-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Нова кампания показва значението на земеделието в нашия живот


От храната, която ядем, до дрехите, които носим — продуктите, създадени от европейските фермери, са навсякъде около нас. С нова кампания на Европейската комисия ще се повишава осведомеността за значението на селското стопанство в нашето ежедневие.

В ЕС има около 12 милиона земеделски стопани на пълно работно време, а около 36 милиона други работни места зависят пряко от европейското селско стопанство. Същевременно проучвания показват, че градското население в Европа се чувства все по-откъснато от живота в селските райони и земеделието. Европейският съюз иска да противодейства на тази тенденция с кампанията „Да се погрижим за корените си“, чрез която се стреми да подчертае колко важно е земеделието и как Съюзът го подкрепя със своите политики.

Не само храна

Акцент в кампанията е широкият спектър от продукти, които зависят от европейското селско стопанство. От френски сирена в нашите хладилници и италианска вълна в нашите пуловери до холандски лалета на масите ни — резултатите от труда на европейските фермери са навсякъде. Освен да се насочи вниманието към това, което земеделските стопани произвеждат, кампанията има за цел и да се подчертае значението на селското стопанство в други области като стимулиране на растежа в селските общности, опазване на околната среда и природните ландшафти на Европа и др.

Уебсайтът на кампанията — Да се погрижим за корените си http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_en.htm

— съдържа информация за политиките на ЕС в областта на земеделието и материали за фермери и учители, които искат да обяснят повече за това, което правят, и за начините, по които помага ЕС. Ще се състоят и различни прояви, които ще дадат възможност на хората да научат повече за европейското селско стопанство.

Защо говорим за селскостопанската политика сега?

През юли бе постигнато споразумение за промени в селскостопанската политика на ЕС от 2014 г. нататък. Общата селскостопанска политика, или ОСП, има за цел да се гарантира поминъкът на земеделските стопани, като в същото време на европейците се осигурява качествена храна на разумни цени.

С промените в политиката се цели постигане на по-голяма справедливост в областта на селското стопанство чрез по-равномерно разпределяне на средствата в ЕС. Освен това ще има финансиране в помощ на новото поколение млади фермери и за повишаване на екологосъобразността на земеделието.

По-справедливо и по-екологично селско стопанство

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с представители на Гражданския съвет към Реформаторския блок
Констатирани бяха общи виждания за необходимостта от намаляване на административната тежест за бизнеса Още
БТПП подписа Споразумение за сътрудничество с Арбитражния съд към Търговска палата на Черна гора
Това е 15-то международно споразумение за сътрудничество, подписано от АС при БТПП Още
Нови инициативи за подкрепа и популяризиране на продукти в религиозния туризъм
Предстои създаване на транснационална туристическа асоциация, която ще осъществява маркетинговата политика в сектора... Още
Семинар за работодатели, наети лица и синдикалисти по администриране на бизнеса
ИКАП България представи идеи за по-голяма прозрачност на бизнес процесите
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив помага на деца в риск
Професионален курс по фризьорство осигурява на тези деца социална интеграция и професионална реализация Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2013 г.
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Прагове за деклариране по система Интрастат за 2014 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова кампания показва значението на земеделието в нашия живот
Кампанията „Да се погрижим за корените си“ се стреми да подчертае колко важно е земеделието Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Производство на машини и съоръжения - германският опит и възможности за партньорство в България“
Индивидуални бизнес срещи с германски фирми в сферата на машиностроенето Още