Брой 38 (2293), 24-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проучване на БТПП: Фирмите имат сериозни затруднения при кандидатстването за подкрепа по т.нар. ковид-мерки


Българската търговско-промишлена палата проведе експресно проучване в периода 15-19 февруари 2021г. относно оценка на икономическите мерки, предприети от правителството за справяне с негативните последици от пандемията от COVID-19. В проучването взеха участие над 210 компании и браншови организации.

Според допитването основната мярка, по която са кандидатствали фирмите, е подкрепа на микро и малки предприятия от 3000 до 10 000 лв., посочват 54% от респондентите. Това е логично предвид и най-големия дял, заеман от фирмите в тези две категории, които наброяват над 414 хил. предприятия (389 хил. – микро и 25 хил. малки компании). Според справката на Министерство на икономиката към 12.02.2021г. по програмата са кандидатствали 27 623 фирми, от които са одобрени за финансиране 23 484, или това прави 5,67% от компаниите, които са потенциални кандидати по тази мярка.

17% от анкетираните посочват, че са кандидатствали по мярката за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки  - между 10% и 20% от месечния оборот, а 14% по мярката за подкрепа на средни предприятия.

По отношение на мерките за запазване на заетостта: 32% от анкетираните отбелязват, че са кандидатствали по мярката 60/40,  9% по мярката 80/20 и 6% по мярката 24 лв./ден на служител за затворените предприятия.

Немалка част от отговорилите на проучването посочват, че не са кандидатствали по никоя мярка, като причините за това са различни, в т.ч. и неприложимост на нито една от мерките за конкретната фирма.

Едва 4% от бизнесите отбелязват, че са одобрени по някоя от мерките в рамките на седмица. Най-често одобрението става за повече от месец, като най-дългият период за одобрение е 10 месеца. 7% от компаниите отбелязват, че не са одобрени, а при 31% одобрението е ставало в рамките на месец.

По отношение на получаването на средствата след одобрението по конкретна мярка за подпомагане на фирмите, най-често средствата се получават в рамките на 2 седмици или месец. В свободните си отговори, предприятията посочват, че получаването на средствата става и в рамките 2-3 месеца. Не липсват и случаи, в които времето за получаване на средствата след одобрение се увеличава значително – между 7 и 9 месеца. За съжаление, някои фирми все още чакат, а такова забавяне е недопустимо за една европейска администрация.

Коментар на Любомир Левичаров, икономически анализатор в БТПП, за резултатите от проучването – в интервю за DEBATI.bg, вижте  ТУК

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП: Фирмите имат сериозни затруднения при кандидатстването за подкрепа по т.нар. ковид-мерки
Едва 4% от кандидатствалите фирми са одобрени в рамките на седмица Още
Искате да търгувате със страни извън ЕС – участвайте в уебинара Global Europe
Посветен на интернационализацията на българския бизнес и достъп до пазарите на Латинска Америка, Китай, Индия… Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Как да се изчисли новата компенсация по мярката „Запази ме”? Лесни стъпки за работодатели и служители
Указания към бенефициентите относно допустимостта на разходите по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“
Програма за виртуално обучение „Get ready for Japan“
Краен срок за кандидатстване: 15 април 2021 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на НАТО
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Държавните и общинските имоти влизат в единен регистър
С мярката ще се осигури пълна прозрачност при управлението на публичните имоти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация относно преразгледаните правила за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес
Европейската сметна палата: Необходими са повече усилия, за да придобият всички европейски граждани основни цифрови умения
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Календар на панаири и изожения в Азербайджан през 2021 г.