Брой 38 (2293), 24-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Програма за виртуално обучение „Get ready for Japan“


Центърът за индустриално сътрудничество ЕС – Япония приема кандидатури на участници в следващото издание на програма за обучение по японска бизнес култура.

Тази година обучението ще бъде под формата на виртуална среща. От 1987 г. до сега то е провеждано само присъствено.

„Get ready for Japan“ двуседмична програма за виртуално обучение

Период на обучението: 31 май - 11 юни 2021 г.

Краен срок за кандидатстване: 15 април 2021 г.

Двуседмичната програма „Get ready for Japan“ предлага на мениджърите от ЕС уникалната възможност да проучат и разберат икономическите и културни елементи, които определят и обясняват японските бизнес и технологични постижения.

Програмата е насочена върху управлението на бизнеса и включва комбинация от лекции, казуси, упражнения за преговори с японски мениджъри и посещения на фирми.

Цели на обучението:

Фирмите от ЕС да придобият широко разбиране за японската бизнес среда, бизнес практики и лични комуникации в японски стил, за да намерят начини за успешен бизнес и партньорски отношения;

Да се представи процесът на вземане на решения в японските компании и да се придобие по-добро разбиране за техния стил на преговори и йерархия;

Да се даде възможност за укрепване на отношенията с настоящи японски клиенти и улесняване на контактите с бъдещи такива.

Центърът ЕС-Япония поема всички разходи, свързани с ангажирането на лекторите.

За да се осигури висока степен на ефективност, броят на участниците е ограничен до 14.

Обучението е подходящо за:

  • Стартиращи или малки и средни предприятия
  • Компании, които вече работят или имат желание да сътрудничат с японски партньори
  • Компании, които желаят да научат повече за управленските практики и технологичното развитие в Япония.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

  • Да са граждани на страна, член на ЕС или на страна-партньор по програмата COSME
  • Да работят за компания, чийто капитал е поне 50% от страна от ЕС или страна- партньор по програмата COSME
  • Да работят за компания, която е юридическо лице от страна от ЕС или страна- партньор по програмата COSME 
  • Да бъдат подкрепяни от работодателя си и да могат да участват в цялата програма
  • Да владеят английски език
  • Да са на ръководна длъжност в индустриална компания
  • Да имат доказан опит в производството.

Ще бъде направен избор между всички получени заявления.

Повече информация: https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП: Фирмите имат сериозни затруднения при кандидатстването за подкрепа по т.нар. ковид-мерки
Едва 4% от кандидатствалите фирми са одобрени в рамките на седмица Още
Искате да търгувате със страни извън ЕС – участвайте в уебинара Global Europe
Посветен на интернационализацията на българския бизнес и достъп до пазарите на Латинска Америка, Китай, Индия… Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Как да се изчисли новата компенсация по мярката „Запази ме”? Лесни стъпки за работодатели и служители
Указания към бенефициентите относно допустимостта на разходите по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“
Програма за виртуално обучение „Get ready for Japan“
Краен срок за кандидатстване: 15 април 2021 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на НАТО
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Държавните и общинските имоти влизат в единен регистър
С мярката ще се осигури пълна прозрачност при управлението на публичните имоти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация относно преразгледаните правила за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес
Европейската сметна палата: Необходими са повече усилия, за да придобият всички европейски граждани основни цифрови умения
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Календар на панаири и изожения в Азербайджан през 2021 г.