Брой 38 (2293), 24-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на НАТО


Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) регламентира реда за участие на български дружества в международни търгове на НАТО. Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от наредбата лицата, които желаят да участват в международни процедури на НАТО, трябва „да са икономически стабилни и финансовият им резултат през последните три години да не е отрицателен”. Практиката от прилагането на наредбата показва, че изискването „финансовият резултат през последните три години да не е отрицателен“ е твърде рестриктивно и не дава възможност за обективна оценка на финансовото състояние на кандидатите.

Целта на предлагания проект на Постановление на Министерски съвет е да бъде възприет комплексен подход за оценка на финансовото състояние на фирмите кандидати за участие в международни процедури на НАТО, който отчита широк набор от показатели - текуща ликвидност, бърза ликвидност, финансова автономност, брутна рентабилност от дейността и нетна рентабилност. Това ще доведе до по-адекватна и реалистична оценка на финансовото състояние на дружествата и ще предостави възможност на иначе жизнеспособни български предприятия, които по различни причини не са могли да реализират положителен финансов резултат през даден отчетен период, да бъдат допуснати до участие в международни процедури на НАТО.

Предложения и становища по представения за обсъждане проект следва да бъдат изпращани на електронен адрес: d.karageorgieva@mi.government.bg в срок не по-късно от 30 дни от публикуването на проекта на нормативен акт.

Свързани документи:

Проект на Доклад до Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет

Методика за оценка на финансовото състояние на кандидатите

Инструмент за (само)оценка на финансовото състояние на кандидатите

Предварителната частична оценка на въздействието

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в МС

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП: Фирмите имат сериозни затруднения при кандидатстването за подкрепа по т.нар. ковид-мерки
Едва 4% от кандидатствалите фирми са одобрени в рамките на седмица Още
Искате да търгувате със страни извън ЕС – участвайте в уебинара Global Europe
Посветен на интернационализацията на българския бизнес и достъп до пазарите на Латинска Америка, Китай, Индия… Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Как да се изчисли новата компенсация по мярката „Запази ме”? Лесни стъпки за работодатели и служители
Указания към бенефициентите относно допустимостта на разходите по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“
Програма за виртуално обучение „Get ready for Japan“
Краен срок за кандидатстване: 15 април 2021 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на НАТО
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Държавните и общинските имоти влизат в единен регистър
С мярката ще се осигури пълна прозрачност при управлението на публичните имоти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация относно преразгледаните правила за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес
Европейската сметна палата: Необходими са повече усилия, за да придобият всички европейски граждани основни цифрови умения
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Календар на панаири и изожения в Азербайджан през 2021 г.