Брой 38 (2293), 24-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Консултация относно преразгледаните правила за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес


Европейската комисия започна  обществена консултация, с която приканва всички заинтересовани страни да коментират предложеното преразглеждане на Съобщението относно правилата за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес (Съобщението за ВПОИ).

Заинтересованите страни могат да участват в консултацията в продължение на осем седмици — до 20 април 2021 г.

Комисията извърши оценка на действащото Съобщение за ВПОИ като част от проверката за пригодност на държавната помощ. Оценката показа, че настоящите разпоредби функционират добре като цяло. Същевременно може да са необходими някои целенасочени корекции, за да се изяснят съответните правила за държавна помощ и някои понятия в съответствие със съдебната практика на Комисията.

В този контекст Комисията предлага редица целенасочени промени, за да бъде взет предвид опитът, натрупан при прилагането на настоящите правила.

Можете да видите обществената консултация тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП: Фирмите имат сериозни затруднения при кандидатстването за подкрепа по т.нар. ковид-мерки
Едва 4% от кандидатствалите фирми са одобрени в рамките на седмица Още
Искате да търгувате със страни извън ЕС – участвайте в уебинара Global Europe
Посветен на интернационализацията на българския бизнес и достъп до пазарите на Латинска Америка, Китай, Индия… Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Как да се изчисли новата компенсация по мярката „Запази ме”? Лесни стъпки за работодатели и служители
Указания към бенефициентите относно допустимостта на разходите по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“
Програма за виртуално обучение „Get ready for Japan“
Краен срок за кандидатстване: 15 април 2021 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на НАТО
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Държавните и общинските имоти влизат в единен регистър
С мярката ще се осигури пълна прозрачност при управлението на публичните имоти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация относно преразгледаните правила за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес
Европейската сметна палата: Необходими са повече усилия, за да придобият всички европейски граждани основни цифрови умения
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Календар на панаири и изожения в Азербайджан през 2021 г.