Брой 59 (1071), 25-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Електронните фактури пестят време и средства на фирмите


НАП и Българската търговско-промишлена палата се обединяват около виждането, че издаването и приемането на фактури онлайн ще спести време и пари на фирмите, ще подобри и работата на агенцията. Двете институции обявиха това на пресконференция, посветена на развитието на е-фактурирането в България.

Росен Бъчваров, Директор „Комуникации и протокол“ в НАП, посочи, че през последните години се наблюдава сериозен интерес сред фирмите към електронното фактуриране. Той уточни, че в много европейски държави има подобен законов регламент.

Директива на Европейската комисия предвижда до ноември 2018 г. всички възложители и изпълнители в сферата на обществените поръчки да работят с електронни фактури.

В този контекст се обмисля задължително е-фактуриране в сферата на обществените поръчки у нас. Предстоят да бъдат изготвени съответните анализи за въвеждането на електронното фактуриране, както и необходимите ресурси за реализирането на концепцията – времеви, човешки и технологични.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи резултати от проучване сред членовете на Палатата, което сочи, че 88% от българските фирми одобряват преминаването към електронно фактуриране. Същевременно анкетираните фирми посочват и необходимостта от  въвеждането на единен стандарт, с който да се съобразяват различните доставчици на платформи за електронно фактуриране. В тази връзка БТПП може да съдейства чрез стандартите GS1, които вече се прилагат в редица европейски страни и генерират значителни икономии – например в Италия от всяка една поръчка между контрагенти се пестят от 25 до 65 евро, когато обменът на документи е изцяло електронен. По данни на GS1 Испания, преките икономии за индустрията от единен стандарт за е-фактури са на стойност 228 млн. евро годишно.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Електронните фактури пестят време и средства на фирмите
Директива на ЕК предвижда до 2018 г. всички възложители и изпълнители в сферата на обществените поръчки да работят с електронни фактури Още
Среща на български и холандски предприемачи
По покана на Н. Пр. Томас ван Орсхост, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия Още
Посланикът на Малта Н.Пр. Лино Бианко посети БТПП
Палатата предложи да бъде представен инвестиционния и бизнес климат в Малта пред български фирми Още
Разширява се сътрудничеството с Българската агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Реализиране на съвместни дейности както в София, така и в страната, посредством регионалните структури Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение на Закон за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти)
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Изтича срокът за подаване на корпоративните декларации
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Семинар на тема „Процедура по издаване на европейски патент. Подготовка за патента с единно действие на територията на ЕС”
26 април 2016г. , Витоша парк хотел, София Още