Назад

Годишна среща на търговските съветници, акредитирани в Службите по търговско-икономически въпроси в чужбина
Българската търговско-промишлена палата взе участие в годишната среща на търговските съветници на нашата страна, акредитирани в Службите по търговско-икономически въпроси в чужбина /СТИВ/.

Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов откри срещата и заяви, че СТИВ са острието на копието на нашата държава. 26 от търговските съветници присъстваха на място в София, а още толкова - виртуално на срещата.

В присъствието на представители на работодателските организации, синдикатите, Националното сдружение на общините в Република България и изпълнителните агенции към Министерството на иновациите и растежа се дискутира нуждата от активно присъствие и работата на СТИВ.

Основната задача на тези служби е да запазят съществуващия и да изградят още по-добър имидж на България в чужбина, като страна, подходяща за правене на бизнес, за инвестиции, като туристическа дестинация.

Присъстващите министър на иновациите и растежа Александър Пулев и зам.-министърът на туризма проф. Мариела Модева потвърдиха желанието на служебния кабинет на настоящото правителство да се насърчат инвестициите в България и туристическите връзки на нашата страна с други пазари, съвместно с Министерството на икономиката и индустрията. Всички присъстващи застанаха зад улесняването на връзката между СТИВ, българските институции и най-вече компаниите.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов потвърди, че Палатата работи много добре с колегите в СТИВ. Ежегодната анкета, проведена сред фирмите – членове, показва, че оценката за дейността им е много добра. 92% от отговорилите компании използват услугите на СТИВ за съдействие за намиране на бизнес партньори; 67% - за получаване на икономическа информация за страната; 42% - за организиране на посещение на българска делегация и 33% - за съдействие за участие в панаир или изложба.

Симеонов подчерта, че е изключително важно в кратки срокове незаетите позиции в СТИВ да бъдат попълнени с подходящи хора. В някои от страните, контактите с които са особено важни за България, трябва да бъдат разкрити нови служби или да бъдат добавени експерти. Като примери той спомена Канада, държави от Латинска Америка, Африка и някои страни в Азия.

Симеонов сподели и нуждата от синергия между търговски съветник и посланик в съответните страни.

Той представи на вниманието на СТИВ новото издание на “Bulgaria in Figures®”, което съдържа ценна информация за промотиране на страната пред бизнес партньори.

Срещата продължи с разговори в двустранен порядък, а вечерта БТПП раздаде годишните награди на най-добре представилите се Служби по търговско-икономически въпроси през 2021 г.