Назад

Консултационен документ във връзка с проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс


Консултации във връзка с изготвяне на цялостна предварителна оценка на въздействието на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се въвеждат в разпоредбите на българското законодателство правилата на Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 март 2021 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, като се предвиждат правила относно предоставянето и обмена на информация за продавачи, опериращи на цифрови платформи.

Отговорна дирекция:

Данъчна политика, Министерство на финансите

E-mail:

taxpolicy@minfin.bg

 

Дата на откриване:

23.8.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Финанси и данъчна политика

Дата на приключване:

6.9.2022 г.

Добави коментар