Назад

Европейският парламент се готви да одобри нови правила за минимални заплати


Европейският парламент настоява от години за гарантирането на адекватни доходи на всички работещи в ЕС. През последното десетилетие делът на хората, които работят, но въпреки това са заплашени от бедност, расте в много страни от ЕС. Осигуряването на справедливо минимално заплащане е важен инструмент в борбата с това явление.

Европейската комисия предложи през октомври 2020 г. законодателна рамка за адекватни минимални заплати. През юни 2022 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение, което ще бъде подложено на гласуване от депутатите в пленарна зала през септември.

Парламентът очаква, че новите правила ще доведат до реален ръст на заплатите и ще предотвратят конкуренцията по разходи за труд в рамките на единния пазар, а също и ще помогнат за намаляване на разликата в заплащането на мъжете и жените. Близо 60% от тези, които получават минимални заплати в ЕС, са жени.

Какво предвижда новото законодателство на ЕС за минималните заплати

Страните в ЕС ще трябва да гарантират, че национално определената минимална заплата осигурява достоен стандарт за живот. За целта те могат да използват различни индикатори:

  • национална кошница от стоки и услуги, които могат да включват културни, образователни и социални дейности;
  • референтни стойности, използвани често в международен план, като 60% от нивото на брутната медианна заплата (заплатата, за която е вярно, че 50% от работещите получават по-малко от нея, а другите 50% – повече), или 50% от брутната средностатистическа заплата;
  • праг на бедността;
  • покупателна способност на минималните заплати.

Националните правителства ще трябва да актуализират минималните заплати на всеки две години, или най-много на четири години, ако те използват автоматични механизми за индексация.
Освен това държавите ще трябва да насърчават колективното договаряне на заплати и да гарантират, че работещите имат достъп до процедури за разрешаване на спорове и възможности да търсят правата си.
Инспекции ще проверяват дали условията на труд отговарят на правилата.

Минималните заплати в страните от ЕС

Нивото на минималното заплащане варира силно в ЕС: най-ниски минимални заплати през 2022 г. са получавали хората в България (332 евро), а най-високи - в Люксембург (2 256 евро). Важен фактор в това отношение са различията в разходите за живот в страните от ЕС.

Открийте повече статистически данни за минималните заплати в ЕС.

В страните от ЕС има два основни начина за определяне на минималните заплати:

  • Минимални заплати, регламентирани чрез законодателството - в повечето страни в ЕС съществуват специални законодателни норми за минималното ниво на заплащане
  • Минимални заплати, договорени между социалните партньори - в шест страни в ЕС (Австрия, Дания, Италия, Кипър, Финландия и Швеция) заплащането е обект на колективно договаряне между профсъюзите и работодателите.