Брой 252 (510), 30-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обръщение от председателя на Палатата


Уважаеми партньори,

В края на 2013 г. - една нелека година за българския бизнес, се обръщам към вас с благодарност за доброто сътрудничество и подкрепа на нашите усилия да направим българската икономическа среда по-добра.

През 2013 година БТПП успешно реагира срещу опита на държавата със законодателни промени да създаде условия за натиск върху членовете на управителни органи на работодателските организации. Тази твърда реакция от страна на Палатата доведе до промяна на спорни законови текстове и беше високо оценена като успех и от Международната организация на работодателите.

За 15-ти път, чрез Европейския икономически преглед, дадохме на обществото надеждна информация за очакванията през 2014 година, а на управляващите - ориентир къде да концентрират своите усилия.

Чрез безплатно мобилно приложение, което екипът ни разработи, БТПП е сред десетината палати в света, които го предлагат.

Продължаваме проекта за борба със сивия сектор (http://www.vsa.bcci.bg; http://www.nea-project.bcci.bg ).

Започнахме проект за медиацията, който ще даде своите резултати през следващата година. Повод за гордост е, че с електронизирането на арбитражната дейност сме търсен обучителен център за колегите от Западните Балкани.

Ще разчитаме и за в бъдеще на активната позиция на българските предприемачи за подобряване на законодателството в България чрез индикиране на пречките, които се поставят от ненужни разпоредби. Вече изготвихме дълъг списък на подходящи промени в нормативната база, които могат да облекчат бизнеса през 2014 г., и след последно съгласуване с вас ще ги предложим на компетентните органи.

Ще положим специални грижи за по-добрата ви информираност за предстоящи нормативни промени на национално и на европейско равнище, за да може ролята на българския бизнес да бъде проактивна и да се реагира още в процеса на изготвянето на нормативните актове, а не след като са приети.

Още веднъж благодаря на членовете на БТПП, които продължават да ни гласуват доверие, защото успехът се постига с вяра, търпение и упоритост.

Нека да е по-спокойна, по-благодатна и щастлива новата 2014-та година!

Цветан  Симеонов
Председател  на  УС  на  БТПП

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение от председателя на Палатата
Информационен семинар по проект „GuardEn”
Представена бе концепция за създаването на стандарт за ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда Още
GS1 получи акредитация от FDA да издава уникални идентификатори на медицинските изделия
Производители, които търгуват със САЩ, трябва да етикетират всеки медицински продукт с уникален идентификатор Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният анализ на Министерството на финансите към ноември за текущото развитие на българската икономика
През третото тримесечие растежът на БВП се e ускорил до 0.7% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба GULFOOD 2014, Дубай, ОАЕ
Ще бъдат включени български фирми от сектор хранително-вкусова промишленост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Годишна отчетност за 2013 г.
За икономически неактивно лице се изисква да се попълни Декларация за неактивност Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 1 януари 2014 г. ще започнат да се прилагат нови преференции по Общата система за преференции
Датата на приемането на митническата декларация за допускане за свободно обращение на стоките определя дали даден внос ще бъде третиран по силата на новите преференции Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова услуга на Българския институт за стандартизация за онлайн четене на стандарти
Достъп до българските стандарти, налични в електронната база на БИС, или над 90% от всички стандарти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH