Брой 252 (510), 30-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Нова услуга на Българския институт за стандартизация за онлайн четене на стандарти


От началото на 2014 г.  Българският институт за стандартизация предоставя на своите клиенти нова услуга за дистанционно четене на стандарти онлайн.

Какво представлява услугата?

Получавате възможност да четете на екран избрани от Вас стандарти от собствения си компютър с единственото условие да имате достъп до интернет.

Услугата обхваща българските стандарти, налични в електронната база на БИС, или над 90% от всички стандарти.

В рамките на 5 календарни дни от активирането на поръчката Ви може да преглеждате текстовете на стандартите многократно по всяко време.

Сами избирате колко и кои стандарти да четете, като цената за това е определена в зависимост от броя на стандартите, до които ще имате достъп, а не в зависимост от цената за продажба на стандартите.

Стандартите могат да се четат само на екран, без да се съхраняват, разпечатват, копират, пренасят, включват в мрежа или повторно продават по какъвто и да е начин, както изцяло, така и части от тях.

Какви са предимствата на услугата?

Четенето на стандарти става много по-удобно, а стандартите вече са много по-близо до вас! За да четете стандарти, Вие може да се възползвате от предимството да го направите от дома или от офиса си, без да губите време и средства. Необходими са Ви само компютър и достъп до интернет.

Може да се запознаете с текстовете на стандарти, преди да извършите покупката им, за да сте сигурни, че това са стандартите, които са Ви необходими.

Цената за четене на стандарти онлайн е достъпна за всеки.

Условията за ползване на услугата може да прочетете в сайта на БИС, секция „Услуги”.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение от председателя на Палатата
Информационен семинар по проект „GuardEn”
Представена бе концепция за създаването на стандарт за ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда Още
GS1 получи акредитация от FDA да издава уникални идентификатори на медицинските изделия
Производители, които търгуват със САЩ, трябва да етикетират всеки медицински продукт с уникален идентификатор Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният анализ на Министерството на финансите към ноември за текущото развитие на българската икономика
През третото тримесечие растежът на БВП се e ускорил до 0.7% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба GULFOOD 2014, Дубай, ОАЕ
Ще бъдат включени български фирми от сектор хранително-вкусова промишленост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Годишна отчетност за 2013 г.
За икономически неактивно лице се изисква да се попълни Декларация за неактивност Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 1 януари 2014 г. ще започнат да се прилагат нови преференции по Общата система за преференции
Датата на приемането на митническата декларация за допускане за свободно обращение на стоките определя дали даден внос ще бъде третиран по силата на новите преференции Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова услуга на Българския институт за стандартизация за онлайн четене на стандарти
Достъп до българските стандарти, налични в електронната база на БИС, или над 90% от всички стандарти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH