Брой 252 (510), 30-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

От 1 януари 2014 г. ще започнат да се прилагат нови преференции по Общата система за преференции


От 1 януари 2014 г. , по силата на Регламент на ЕС 978/2012, ще започнат да се прилагат нови преференции по Общата система за преференции.

Датата на приемането на митническата декларация за допускане за свободно обращение на стоките  от митническите органи на държавата-членка на вноса определя дали даден внос ще бъде третиран по старите преференции, или по силата на новите преференции.

Ако съответната митническа декларация е приета на или преди 31 декември 2013 г., ще се прилагат старите преференции ((Regulation 732/2008) по отношение на пратката.

Ако декларацията е приета на или след 1 януари 2014 г. ще се прилагат новите преференции (Regulation 978/2012).

Информация на английски език можете да намерите на: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение от председателя на Палатата
Информационен семинар по проект „GuardEn”
Представена бе концепция за създаването на стандарт за ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда Още
GS1 получи акредитация от FDA да издава уникални идентификатори на медицинските изделия
Производители, които търгуват със САЩ, трябва да етикетират всеки медицински продукт с уникален идентификатор Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният анализ на Министерството на финансите към ноември за текущото развитие на българската икономика
През третото тримесечие растежът на БВП се e ускорил до 0.7% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба GULFOOD 2014, Дубай, ОАЕ
Ще бъдат включени български фирми от сектор хранително-вкусова промишленост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Годишна отчетност за 2013 г.
За икономически неактивно лице се изисква да се попълни Декларация за неактивност Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 1 януари 2014 г. ще започнат да се прилагат нови преференции по Общата система за преференции
Датата на приемането на митническата декларация за допускане за свободно обращение на стоките определя дали даден внос ще бъде третиран по силата на новите преференции Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова услуга на Българския институт за стандартизация за онлайн четене на стандарти
Достъп до българските стандарти, налични в електронната база на БИС, или над 90% от всички стандарти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH