Брой 252 (510), 30-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

GS1 получи акредитация от FDA да издава уникални идентификатори на медицинските изделия

GS1 България към БТПП, като част от глобалната мрежа GS1, съобщава, че на 17 декември 2013 г. GS1 беше акредитирана от Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA)  като организация, която ще издава уникалните идентификатори на медицинските изделия – UDI (Unique Device Identifier).

Глобалните стандарти GS1 изпълняват критериите на правителството на САЩ за UDI и ще помогнат на производителите да отговорят на изискванията на новата Регулация за медицинските изделия на FDA, която беше публикувана през септември 2013 г.  и има за цел да повиши безопасността на пациентите и сигурността на веригата за доставки в здравеопазването.

Какво е UDI?

Уникалният идентификатор на медицинското изделие (UDI) е система за идентификация и маркиране на медицинските изделия за нуждите на веригата за доставка в здравеопазването. Американската агенция FDA публикува изявление, в което се казва, че всички медицински изделия, които ще се предлагат на пазара в САЩ, трябва да бъдат идентифицирани чрез единна, глобална система за идентификация на продуктите. В изявлението се казва, че:

  • за всяка версия или модел на медицинско изделие производителят на изделието трябва да определи уникален идентификатор на медицинското изделие,
  • уникалният идентификатор трябва да бъде представен в четим вид и във формат, позволяващ автоматичното му прочитане, като по подразбиране ще присъства върху етикета на всяко едно медицинско изделие.

UDI следва да се прилага за всеки медицински продукт, негова версия или конфигурация, предлагани на пазара.

Използването на UDI ще повиши безопасността на пациентите и ефективността на веригата за доставка в здравеопазването. Схемата позволява еднозначна идентификация на медицинските изделия, което ще даде възможност за изготвянето на по-точни доклади за нежелани реакции, ще подобри управлението на случаите на изтегляне на доказано вредни изделия от веригата, ще доведе до намаляване на медицинските грешки и ще повиши сигурността на глобалната дистрибуторска верига в здравеопазването.

Като част от системата UDI, FDA създава база данни на медицинските изделия (GUDID), която ще включва стандартен набор от основни идентифициращи елементи за всяко изделие с UDI. Отговорни за подаването и поддържането на данните за медицинските изделия в базата данни GUDID ще бъдат самите производители.

Регулациите на FDA ще влязат в сила в САЩ от 24 септември 2014 г. за медицински изделия клас ІІІ, а за клас ІІ и клас І – през следващите години.

Европейската комисия е създала „ад хок” работна група, която да изготви препоръки и указания относно глобалната съвместимост на идентификатора UDI.

За допълнителна информация: GS1 България, тел.: 02/811 76 04, Е-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение от председателя на Палатата
Информационен семинар по проект „GuardEn”
Представена бе концепция за създаването на стандарт за ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда Още
GS1 получи акредитация от FDA да издава уникални идентификатори на медицинските изделия
Производители, които търгуват със САЩ, трябва да етикетират всеки медицински продукт с уникален идентификатор Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният анализ на Министерството на финансите към ноември за текущото развитие на българската икономика
През третото тримесечие растежът на БВП се e ускорил до 0.7% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба GULFOOD 2014, Дубай, ОАЕ
Ще бъдат включени български фирми от сектор хранително-вкусова промишленост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Годишна отчетност за 2013 г.
За икономически неактивно лице се изисква да се попълни Декларация за неактивност Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 1 януари 2014 г. ще започнат да се прилагат нови преференции по Общата система за преференции
Датата на приемането на митническата декларация за допускане за свободно обращение на стоките определя дали даден внос ще бъде третиран по силата на новите преференции Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова услуга на Българския институт за стандартизация за онлайн четене на стандарти
Достъп до българските стандарти, налични в електронната база на БИС, или над 90% от всички стандарти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH