Брой 252 (510), 30-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Публикуван е месечният анализ на Министерството на финансите към ноември за текущото развитие на българската икономика


Месечният анализ към ноември за текущото развитие на българската икономика е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите. Представена е динамиката на основните макроикономически индикатори. В изданието е изготвен и обзор на държавния дълг.

През третото тримесечие растежът на БВП се e ускорил до 0.7%, а износът, който нараства с 8.5%, отново е основен двигател на икономическата активност. Растежът на вноса също се е ускорил до 7.4% поради повишено търсене от страна на експортно ориентирани отрасли, въпреки това нетният износ запазва положителния си принос.

Инвестициите в основен капитал нарастват с 1.2% и според данните за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, ръстът е най-вече в промишлеността. Последното наблюдение на потребителите отново отчита спад в потребителското доверие и влошаване на оценките за финансовото състояние на домакинствата. В резултат на това разходите на домакинствата намаляват с 0.5% за второ поредно тримесечие. Спадът в частното потребление обаче е компенсиран от нарастване на публичните разходи.

Целия анализ може да видите тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение от председателя на Палатата
Информационен семинар по проект „GuardEn”
Представена бе концепция за създаването на стандарт за ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда Още
GS1 получи акредитация от FDA да издава уникални идентификатори на медицинските изделия
Производители, които търгуват със САЩ, трябва да етикетират всеки медицински продукт с уникален идентификатор Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният анализ на Министерството на финансите към ноември за текущото развитие на българската икономика
През третото тримесечие растежът на БВП се e ускорил до 0.7% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба GULFOOD 2014, Дубай, ОАЕ
Ще бъдат включени български фирми от сектор хранително-вкусова промишленост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Годишна отчетност за 2013 г.
За икономически неактивно лице се изисква да се попълни Декларация за неактивност Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 1 януари 2014 г. ще започнат да се прилагат нови преференции по Общата система за преференции
Датата на приемането на митническата декларация за допускане за свободно обращение на стоките определя дали даден внос ще бъде третиран по силата на новите преференции Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова услуга на Българския институт за стандартизация за онлайн четене на стандарти
Достъп до българските стандарти, налични в електронната база на БИС, или над 90% от всички стандарти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH