Брой 252 (510), 30-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Информационен семинар по проект „GuardEn”

Българската търговско-промишлена палата проведе информационен семинар по проект „GuardEn”, който се изпълнява по програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. В проекта участват организации от 8 страни – България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватия. Основните дейности по линия на проекта са свързани с разработването на съгласувана стратегия за опазване на околната среда чрез създаване на нов стандарт за приложение.

По време на семинара бе представена концепцията за създаването на стандарт “GuardEN” - съвкупност от методи и превантивни мерки за ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда при производството на месо, мляко и други важни продукти на животновъдството и преработвателната промишленост.

Деница Петрова, ръководител на “Грийнпийс” – България, направи преглед на състоянието на околната среда и замърсяването на почвите, нормативната уредба и регулациите на ниво ЕС.

За повече информация: Дирекция ”Европейска интеграция и проекти“, БТПП, тел.: 02 / 8117 556; e -mail: projects2@bcci.bg; http://www.guarden.eu/

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение от председателя на Палатата
Информационен семинар по проект „GuardEn”
Представена бе концепция за създаването на стандарт за ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда Още
GS1 получи акредитация от FDA да издава уникални идентификатори на медицинските изделия
Производители, които търгуват със САЩ, трябва да етикетират всеки медицински продукт с уникален идентификатор Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният анализ на Министерството на финансите към ноември за текущото развитие на българската икономика
През третото тримесечие растежът на БВП се e ускорил до 0.7% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба GULFOOD 2014, Дубай, ОАЕ
Ще бъдат включени български фирми от сектор хранително-вкусова промишленост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Годишна отчетност за 2013 г.
За икономически неактивно лице се изисква да се попълни Декларация за неактивност Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 1 януари 2014 г. ще започнат да се прилагат нови преференции по Общата система за преференции
Датата на приемането на митническата декларация за допускане за свободно обращение на стоките определя дали даден внос ще бъде третиран по силата на новите преференции Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова услуга на Българския институт за стандартизация за онлайн четене на стандарти
Достъп до българските стандарти, налични в електронната база на БИС, или над 90% от всички стандарти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH