Брой 42 (802), 04-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП продължава усилията си за въвеждане на медиацията като способ за разрешаване на спорове


В Пловдив БТПП проведе втори информационен семинар по проект „Медиацията среща съдиите“ (Mediation meets Judges), финансиран от програма Civil Justice на Европейския съюз. Участваха повече от 40 съдии, медиатори, председатели на районни и градски съдилища от Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали и др. Събитието се осъществи с помощта на Апелативен съд Пловдив и Центъра за спогодби и медиация към СГС и СРС.

БТПП продължава усилията си за въвеждане на медиацията като способ за разрешаване на спорове. Преимуществата - бързина на намиране на решение, запазване на добри партньорски отношения между страните след медиацията и др., са от голямо значение за бизнеса, който е ангажиран в правни спорове. 

Председателят на Апелативен съд Пловдив Магдалина Иванова откри семинара и сподели, че съществува недоверие в обществото по отношение на медиацията. Тя подчерта, че медиацията не е универсално лекарство, но предоставя възможност на страните по спора да запазят нормалните отношения помежду си, да разберат същността на взаимните си проблеми и да намерят разрешение, удобно и удачно и за двете страни.

Милена Гунчева, председател на Центъра за спогодби и медиация /ЦСМ/, който е започнал своята работа през 2010 г., отбеляза, че центърът е създаден от съдии, които търсят удовлетворение от това хората да стигнат до справедливост. Съдът се търси, когато има проблем и той не може да бъде разрешен от самите страни, или по правни изисквания трябва да бъде решен по съдебен път. 

Симона Такова, професионален медиатор, представи понятието и принципите на медиацията, етапите, правната рамка, както и предимствата й.

Участниците в семинара се включиха в практическо разглеждане на казус, който се препраща към медиация – симулация на разглеждане и одобрение на постигнатото в резултат на медиация споразумение от съда.

В обсъжданията се очерта мнението, че е необходима по-задълбочена информираност в обществото, в сферата на правораздавателната система, сред адвокати, правни съветници, бизнес средите и всички заинтересовани страни. Дискутирана бе и необходимостта съдилищата да създадат и институционализират центрове по медиация, съгласно Закона за медиацията.

Миряна Калчева, медиатор и обучител по медиация, представи резултати от работата на ЦСМ през 2014 г. Препратени дела към медиация са 135, реализирани медиации 112, спогодби – 39% /от завършилите към момента медиации/. Препращащи състави от СРС и СГС са над 40, обърнали се самостоятелно граждани и адвокати към ЦСМ – 160.

Mediation meets Judges е европейски проект, изпълняван у нас от БТПП, в партньорство с още 6 търговско-промишлени палати от европейски страни, два центъра за медиация и Европейската асоциация на съдиите. Проектът се координира от Европалати и е с продължителност 24 месеца, като се очаква да приключи в края на февруари 2016 г.

БТПП ще съдейства за изготвянето на наръчник за съдии за препращане към медиация, съобразен с националното законодателство, провеждане на поредица от информационни семинари и насърчаване на изграждане на пилотни схеми за препращане към медиация - центрове за спогодби към съдилищата, медиатори на повикване, или на постоянна работа и пр.

Следващият семинар ще бъде във Варна през месец май тази година.

Допълнителна информация: ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава усилията си за въвеждане на медиацията като способ за разрешаване на спорове
Запазването на добри партньорски отношения между страните след медиацията са от голямо значение за фирми, ангажирани в правни спорове Още
Покана за участие в семинар относно възможностите за бизнес с Индия и Китай
Ще бъдат представени практически насоки за бизнес с двете най-бързо развиващи се икономики в света Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата през февруари се покачва с 1.2 пункта спрямо предходния месец
Подобрени очаквания в промишлеността, строителството и търговията на дребно Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международната изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа
9-12 юни 2015, гр. Нинбо, Китай Още
Съобщения за международни събития, получени в БТПП
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Ограничение на конкуренцията е възможността за определяне на минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности
Възможно е цени, първоначално предназначени да играят ролята на препоръчителни, в крайна сметка да се превърнат във фиксирани Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създаване на нов проектен комитет „Технически надзор на съоръжения с повишена опасност”
Разработване на група от национални стандарти, включващи изисквания към лицата и структурно обособените части на предприятия, осъществяващи технически надзор Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана към български фирми за включване в конкурси за изграждане на павилиони за „ЕКСПО-2017” в Астана, Казахстан
Отнася се за фирми, специализирани в изпълнение на интериорни и дизайнерски решения и изработването на изложбени щандове Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN