Брой 42 (802), 04-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК: Ограничение на конкуренцията е възможността за определяне на минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предлага да бъдат отменени чл. 37, ал. 2, т. 7 и чл. 41, ал. 2, т. 5 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК), както и свързаната с тях разпоредба на чл. 46, ал. 2, т. 1 от ЗГК. Комисията счита, че възможността Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) да определя минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности, представлява ограничение на конкуренцията, тъй като би ограничила участниците на пазара да се конкурират помежду си.

Според КЗК негативни ефекти върху ценовата конкуренция биха могли да настъпят и в резултат на определянето на препоръчителни цени. Възможно е цени, първоначално предназначени да играят ролята на препоръчителни, в крайна сметка да се превърнат във фиксирани, тъй като самото наличие на препоръки относно цените е от обективно естество да подтикне и подпомогне конкурентите да координират ценовите си стратегии и да ограничат ценовата конкуренция помежду си. Следва да се отбележи, че препоръките от страна на сдружение на предприятия спрямо неговите членове, дори и да нямат обвързващ ефект, биха представлявали решение на сдружение на предприятия в нарушение на правилата на конкуренция, ако имат или е вероятно да имат за ефект определяне, моделиране или засягане на тяхното пазарно, вкл. и ценово, поведение.

По отношение на изискването за задължително членство в КИГ на инженерите по геодезия, които извършват дейности по геодезия, картография и кадастър, КЗК предлага чл. 38, ал. 1 от ЗГК да бъде отменен. Това изискване е от естество да ограничи конкуренцията на съответния пазар, тъй като засяга избора на инженерите по геодезия в коя професионална организация да членуват.

Цялото решение можете да видите на http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043105

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава усилията си за въвеждане на медиацията като способ за разрешаване на спорове
Запазването на добри партньорски отношения между страните след медиацията са от голямо значение за фирми, ангажирани в правни спорове Още
Покана за участие в семинар относно възможностите за бизнес с Индия и Китай
Ще бъдат представени практически насоки за бизнес с двете най-бързо развиващи се икономики в света Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата през февруари се покачва с 1.2 пункта спрямо предходния месец
Подобрени очаквания в промишлеността, строителството и търговията на дребно Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международната изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа
9-12 юни 2015, гр. Нинбо, Китай Още
Съобщения за международни събития, получени в БТПП
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Ограничение на конкуренцията е възможността за определяне на минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности
Възможно е цени, първоначално предназначени да играят ролята на препоръчителни, в крайна сметка да се превърнат във фиксирани Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създаване на нов проектен комитет „Технически надзор на съоръжения с повишена опасност”
Разработване на група от национални стандарти, включващи изисквания към лицата и структурно обособените части на предприятия, осъществяващи технически надзор Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана към български фирми за включване в конкурси за изграждане на павилиони за „ЕКСПО-2017” в Астана, Казахстан
Отнася се за фирми, специализирани в изпълнение на интериорни и дизайнерски решения и изработването на изложбени щандове Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN