Брой 42 (802), 04-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Национално участие в международната изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/ организира участие на български фирми в Международната изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа (China–Central Eastern European Countries Investment and Trade Fair), която ще се проведе в периода 09-12.06.2015 в гр. Нинбо, Китай.

В рамките на изложбата ще се проведе Форум за търговия и инвестиции Китай – Централна и Източна Европа. Предвижда се участие на официална българска делегация  във Форума, както и в съпътстващите официални прояви. Решението за провеждането на Форума е прието на Третата среща на правителствените ръководители, проведена през месец декември 2014 год. в Белград. Решението е взето след успешното провеждане на Изложбата на стоки от страните от ЦИЕ и съпътстващите я прояви през месец юни 2014 год., в рамките на Министерската конференция по въпросите на икономическото и търговско сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ. На проявата през 2014 год. България участва с национален щанд от 160 кв.м., на който своята продукция показаха  15 български предприятия.

Китайската страна предвижда тази година проявата да бъде по-обширна и да включва редица мероприятия в няколко основни направления: насърчаване на инвестициите, насърчаване на търговията, основен форум и съпътстващи конференции и форуми. Основният форум ще бъде на тема „Насърчаване на сътрудничеството и съвместно развитие на Пътя на коприната“. Ще се проведат и под-форуми на теми туризъм, образование, култура, местни власти.

С потенциал за износ и широко присъствие на китайския пазар са стоки, които са традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия като: български вина, мляко и млечни продукти, етерични масла, розово масло, машиностроителна продукция, продукти на химическата промишленост и др. Перспективни области са електрониката и електротехниката, информационните технологии и научно – изследователската и развойната дейност, машиностроенето, автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, фармацевтиката, текстилната промишленост и др.

Допълнителна информация за условията за участие   ТУК

Краен срок за подаване на документи: 18.03.2015 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава усилията си за въвеждане на медиацията като способ за разрешаване на спорове
Запазването на добри партньорски отношения между страните след медиацията са от голямо значение за фирми, ангажирани в правни спорове Още
Покана за участие в семинар относно възможностите за бизнес с Индия и Китай
Ще бъдат представени практически насоки за бизнес с двете най-бързо развиващи се икономики в света Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата през февруари се покачва с 1.2 пункта спрямо предходния месец
Подобрени очаквания в промишлеността, строителството и търговията на дребно Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международната изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа
9-12 юни 2015, гр. Нинбо, Китай Още
Съобщения за международни събития, получени в БТПП
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Ограничение на конкуренцията е възможността за определяне на минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности
Възможно е цени, първоначално предназначени да играят ролята на препоръчителни, в крайна сметка да се превърнат във фиксирани Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създаване на нов проектен комитет „Технически надзор на съоръжения с повишена опасност”
Разработване на група от национални стандарти, включващи изисквания към лицата и структурно обособените части на предприятия, осъществяващи технически надзор Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана към български фирми за включване в конкурси за изграждане на павилиони за „ЕКСПО-2017” в Астана, Казахстан
Отнася се за фирми, специализирани в изпълнение на интериорни и дизайнерски решения и изработването на изложбени щандове Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN