Брой 42 (802), 04-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Покана към български фирми за включване в конкурси за изграждане на павилиони за „ЕКСПО-2017” в Астана, Казахстан


От СТИВ – Астана съобщават за проведена среща между българския посланик в Казахстан Иван Генов и зам.-изпълнителния председател на „Национална компания „Астана ЕКСПО-2017” Марат Аубакиров. Срещата е била по инициатива на казахстанската страна.

Във връзка с подготовката и организацията на международното изложение „ЕКСПО-2017” в гр. Астана, М. Аубакиров е информирал, че официално, по дипломатически път, са поканени за участие над 100 държави, в т.ч. и България. До момента, около 20 страни са потвърдили участие в изложението.

Павилионите са групирани в следните категории: малки – 350 кв.м., средни – 500 кв.м., над средните – 750 кв.м. и големи – 1000 кв.м.

Мотото на „ЕКСПО-2017” е „Енергия на бъдещето”, включващо темите „Намаляване на емисиите на въглероден двуокис”, „Енергийна ефективност” и „Енергия за всички”.

М. Аубакиров е отправил покана към български фирми, специализирани в изпълнение на интериорни и дизайнерски решения и изработването на изложбени щандове, да изпратят свои ценови предложения, презентационни материали и информация за своите възможности. Целта е включването им в база с данни и предоставянето на възможност за участието им в открити конкурси за изграждане на павилионите на държави, които биха изявили такова желание пред организаторите на изложението.

В тази насока е била изразена готовност, при интерес от български фирми, да се организират срещи и техни презентации пред представители на „Национална компания „Астана ЕКСПО-2017” в гр. Астана.

Заинтересованите български фирми могат да изпращат презентационните си материали на вниманието на:

  • Марат Аубакиров - зам.-изпълнителен председател на „Национална компания „Астана ЕКСПО-2017”, Сл.тел: +7 7172 999 622, Е-mail: m.aubakirov@expo2017astana.com, www.expo2017astana.com
  • Нурбек Ергешбаев – директор на Департамента за международни връзки на „Национална компания „Астана ЕКСПО-2017”, Сл.тел: +7 7172 999 608, Е-mail: n.yergeshbayev@expo2017astana.com
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава усилията си за въвеждане на медиацията като способ за разрешаване на спорове
Запазването на добри партньорски отношения между страните след медиацията са от голямо значение за фирми, ангажирани в правни спорове Още
Покана за участие в семинар относно възможностите за бизнес с Индия и Китай
Ще бъдат представени практически насоки за бизнес с двете най-бързо развиващи се икономики в света Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата през февруари се покачва с 1.2 пункта спрямо предходния месец
Подобрени очаквания в промишлеността, строителството и търговията на дребно Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международната изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа
9-12 юни 2015, гр. Нинбо, Китай Още
Съобщения за международни събития, получени в БТПП
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Ограничение на конкуренцията е възможността за определяне на минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности
Възможно е цени, първоначално предназначени да играят ролята на препоръчителни, в крайна сметка да се превърнат във фиксирани Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създаване на нов проектен комитет „Технически надзор на съоръжения с повишена опасност”
Разработване на група от национални стандарти, включващи изисквания към лицата и структурно обособените части на предприятия, осъществяващи технически надзор Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана към български фирми за включване в конкурси за изграждане на павилиони за „ЕКСПО-2017” в Астана, Казахстан
Отнася се за фирми, специализирани в изпълнение на интериорни и дизайнерски решения и изработването на изложбени щандове Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN