Брой 82 (592), 07-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Бизнесът иска методика за определяне на минималните осигурителни прагове


Работодателските организации се обединиха около група мерки за облекчаване на микропредприятията, коментира в Сутрешния блок на Bulgaria On Air Валентина Зартова, юридически съветник в БТПП. Тя допълни, че постигнатото съгласие е мотивирано от факта, че 98% от фирмите в страната са именно микро - с персонал до 10 човека.

Част от мерките включат отмяна на императивни разпоредби, които задължават всички предприятия (вкл. и тези с персонал до 10 човека) да съставят редица вътрешни документи.. Такива например са правилата, свързани с  вътрешния трудов ред, структурата на работната заплата, трудовата  медицина и пр.  Създаването на подобни документи за микропредприятията е абсолютно излишно и организационно и финансово натоварващо за тях, ако отношенията са изцяло регламентирани в индивидуалните или колективните трудови договори.

Друг проблем, по който БТПП настоява да се вземе решение за промяна, е нормирането на методика за определяне на минималните осигурителни прагове, коментира Зартова.

„Минималните осигурителни доходи бяха въведени през 2002 като мярка срещу сивата икономика или срещу нерегламентирани плащания на трудови възнаградения. Никой досега обаче не е извършил оценка какъв е резултатът от прилагането им”, заяви юридическият съветник в БТПП.

„Минималните осигурителни доходи по група професии за всеки бранш се регламентират в ежегодните бюджети за Държавното обществено осигуряване. Преди това се договарят на ниво работодателски и синдикални организации и на практика договорените нива на минималните осигурителни доходи се включват в ежегодния бюджет за ДОО. По този начин с определените ставки се ангажират както   членовете, така и тези, които не членуват в организациите”, коментира Зартова.

Според БТПП въвеждането на методика за определяне на минималните осигурителни доходи е от особена значимост, като база за тяхното договаряне на браншово ниво. Методиката следва да включва важни икономически показатели, като производителност в бранша, принос към БВП, планирана инфлация и др., посочи още експертът и допълни, че липсата на подобна методика води до изкривяване на пазара на труда.   Палатата е установила, че в товарния транспорт, например, през 2008-2009 г. минималните осигурителни прагове са се увеличили с 55-75%, което е довело до 12% спад на заетостта в сектора.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът иска методика за определяне на минималните осигурителни прагове
Работодателите - единни за вземане на мерки за облекчаване на микропредприятията Още
Отново безплатни консултантски услуги за всички участниците в пазара на труда
Целта е повишаване информираността и знанията за трудовите и осигурителните права, за създаването на конкурентни предимства на предприемачите Още
Среща с председателя на Непало-българската търговско-промишлена палата
Смесената палата е учредена през 2012 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Ямболските жени-предприемачи - на бизнес визита в Сулоглу, Турция
По линия на проект „Европейска академия за женско предприемачество” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
ББР кредитира малките износители при ниски лихви, като за големи корпорации
Нисколихвеното финансиране от 3.5% годишно е достъпно за всяка компания-износител, която е застраховала пратката си в Българската агенция за експортно застраховане Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Чрез предложените промени се очаква да се създадат условия за свободно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в рамките на вътрешния пазар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Икономическа прогноза на ЕС — основата на растежа се разширява
Всички основни показатели потвърждават, че възстановяването продължава Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-йордански бизнес форум ще се проведе в София
15 май 2014 г., „София Хотел Балкан” Още
Семинар „Международен речник по метрология. Основни и общи понятия и свързани термини (VIM) - основа на съвременния подход на измерване”
За инженери, физици, химици, учени в областта на медицината... Още