Брой 82 (592), 07-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Икономическа прогноза на ЕС — основата на растежа се разширява


Икономическите перспективи на ЕС се подобряват. На фона на водещи икономически показатели, които сочат, че растежът на БВП набира скорост, условията за устойчиво възстановяване в средносрочен план също се подобряват.

Всички основни показатели потвърждават, че възстановяването продължава  

След последната зимна прогноза на Комисията перспективите за ЕС и еврозоната потвърждават слабо, но продължаващо възстановяване. След нарастване на реалния БВП с 1,6% в ЕС и с 1,2% в еврозоната през 2014 г. се очаква през 2015 г. темпото на растеж да се ускори съответно до 2% и 1,7%. Въпреки че различията в растежа ще се запазят, разликата между страните с най-добри резултати и тези, които все още изпитват трудности, ще намалее. Очаква се през 2015 г. всички икономики в ЕС отново да бележат растеж.

Безработица 

През 2013 г. условията на трудовия пазар започнаха да се подобряват. Все пак в краткосрочен план се очаква създаването на малко нетни работни места поради ограничената икономическа активност и типичното изоставане на заетостта от възстановяването. 

Очаква се през тази година безработицата в еврозоната и ЕС да спадне леко. Прогнозите са, че през 2015 г. нейното равнище ще бъде около 10,1% в ЕС и 11,4% в еврозоната. През прогнозния период ще се запазят значителните различия между страните от ЕС в това отношение (4,8% в Австрия и 26% в Гърция през тази година).

Инфлация

Очаква се за известно време инфлацията да остане ниска. Факторите, на които се дължи умерената инфлация на потребителските цени, са: спадащи цени на суровините, продължаващо поскъпване на еврото, запазващо се на ниско ниво търсене и повишаване на конкурентоспособността в уязвими страни от ЕС. 

От 0,8% в еврозоната и 1% в ЕС през 2014 г. инфлацията ще се повиши леко през 2015 г. съответно до 1,2% и 1,5%. 

Публични финанси 

През 2011-2013 г. бяха извършени значителни съкращения на публичните разходи в много страни от ЕС. Благодарение на тези усилия и на подобрените условия фискалната позиция в момента е по-неутрална.

Очаква се през 2014 г. бюджетните дефицити да останат на равнище около 2,5% от БВП в ЕС и еврозоната. Прогнозите са, че съотношението дълг/БВП в ЕС ще достигне пиково равнище през тази година — около 90% (96% в еврозоната), преди да започне да спада от 2015 г. нататък.

Съобщение за медиите — пролетна прогноза от 2014 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът иска методика за определяне на минималните осигурителни прагове
Работодателите - единни за вземане на мерки за облекчаване на микропредприятията Още
Отново безплатни консултантски услуги за всички участниците в пазара на труда
Целта е повишаване информираността и знанията за трудовите и осигурителните права, за създаването на конкурентни предимства на предприемачите Още
Среща с председателя на Непало-българската търговско-промишлена палата
Смесената палата е учредена през 2012 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Ямболските жени-предприемачи - на бизнес визита в Сулоглу, Турция
По линия на проект „Европейска академия за женско предприемачество” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
ББР кредитира малките износители при ниски лихви, като за големи корпорации
Нисколихвеното финансиране от 3.5% годишно е достъпно за всяка компания-износител, която е застраховала пратката си в Българската агенция за експортно застраховане Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Чрез предложените промени се очаква да се създадат условия за свободно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в рамките на вътрешния пазар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Икономическа прогноза на ЕС — основата на растежа се разширява
Всички основни показатели потвърждават, че възстановяването продължава Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-йордански бизнес форум ще се проведе в София
15 май 2014 г., „София Хотел Балкан” Още
Семинар „Международен речник по метрология. Основни и общи понятия и свързани термини (VIM) - основа на съвременния подход на измерване”
За инженери, физици, химици, учени в областта на медицината... Още