Брой 82 (592), 07-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинар „Международен речник по метрология. Основни и общи понятия и свързани термини (VIM) - основа на съвременния подход на измерване”


Българският институт за стандартизация организира семинар на тема: „Международен речник по метрология. Основни и общи понятия и свързани термини (VIM) - основа на съвременния подход на измерване”, който ще се проведе на 14.05.2014 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

Лекторите - водещи специалисти от областта, ще представят пред участниците в семинара „науката за измерването и неговото приложение”. Речникът обхваща основни принципи, отнасящи се за величини и единици.

Международният речник по метрология представя набор от определения и свързаните с тях термини на английски и френски език като система от основни и общи понятия, използвани в метрологията, заедно с принципни диаграми, които представят връзките между тях.

Речникът е предназначен за инженери, физици, химици, учени в областта на медицината, може да се ползва както от преподаватели, така и от практици, участващи в планирането или в извършването на измервания, независимо от нивото на неопределеност на измерванията и областта на приложение. Той е ценен източник за позоваване от правителствени и междуправителствени организации, търговски асоциации, органи за акредитация, законодателни и професионални общности.

Всички, участващи в семинара, заплатили такса участие и желаещи да закупят речника, ще получат 30% търговска отстъпка от цената му. За членове на БИС отстъпката е 40%.

Всички присъствали на семинара ще получат удостоверения за участие.

Такса за участие в семинара: 120 лв. с ДДС

За всеки следващ участник от една организация: 96.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС: 96.00 лв. с ДДС

Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационната карта на посочения в нея адрес най-късно до 12.00 часа на 13 май.

Покана

Програма на семинара

Регистрационна карта

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът иска методика за определяне на минималните осигурителни прагове
Работодателите - единни за вземане на мерки за облекчаване на микропредприятията Още
Отново безплатни консултантски услуги за всички участниците в пазара на труда
Целта е повишаване информираността и знанията за трудовите и осигурителните права, за създаването на конкурентни предимства на предприемачите Още
Среща с председателя на Непало-българската търговско-промишлена палата
Смесената палата е учредена през 2012 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Ямболските жени-предприемачи - на бизнес визита в Сулоглу, Турция
По линия на проект „Европейска академия за женско предприемачество” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
ББР кредитира малките износители при ниски лихви, като за големи корпорации
Нисколихвеното финансиране от 3.5% годишно е достъпно за всяка компания-износител, която е застраховала пратката си в Българската агенция за експортно застраховане Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Чрез предложените промени се очаква да се създадат условия за свободно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в рамките на вътрешния пазар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Икономическа прогноза на ЕС — основата на растежа се разширява
Всички основни показатели потвърждават, че възстановяването продължава Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-йордански бизнес форум ще се проведе в София
15 май 2014 г., „София Хотел Балкан” Още
Семинар „Международен речник по метрология. Основни и общи понятия и свързани термини (VIM) - основа на съвременния подход на измерване”
За инженери, физици, химици, учени в областта на медицината... Още