Брой 84 (594), 09-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП - с резерви към проекта за промени в Закона за стоковите борси и тържищата

БТПП изрази резерви по проекта за промени в Закона за стоковите борси и тържищата. Основанията на Палатата бяха представени при разглеждането на законопроекта в парламентарната икономическа комисия. На заседанието БТПП бе представена от главния секретар Васил Тодоров.

Становището на БТПП по законопроекта се базира на изводите от проведената на 12 февруари в Палатата кръгла маса по предлаганите промени. Основната теза е, че мотивите за промените не са подкрепени с анализ на въздействието върху икономическата среда. Проектът не е придружен от аналитични и цифрови данни, обосноваващи основните аргументи за намаляване на разходите и постигане на по-ефективно обслужване.

Становището на БТПП по законопроекта: ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП - с резерви към проекта за промени в Закона за стоковите борси и тържищата
Становището на БТПП по законопроекта се базира на изводите от проведената на 12 февруари в Палатата кръгла маса Още
БТПП участва в партньорска среща по проект „V-ALERT“
По линия на проекта се разработва 3D виртуална среда за Интернет-обучение Още
„Мисия за растеж” в Тел Авив, Израел - 24- 26 юни 2014 г.
Целта е надграждане на постигнатото по време на предишната мисия през октомври 2013 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за програмен период 2014-2020 г.
Обществените консултации трябва идентифицират реалните нужди/проблеми на бизнеса – основен бенефициент по програмата Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През март производството намалява с 1.3%
Най-сериозен е спадът в добивната и преработващата промишленост, сочи индексът на промишленото производство Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията напомня за крайните срокове за подаване на годишните отчети
На 31 май изтича срокът за едноличните търговци Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирано указание за третиране на ДДС като допустим разход по изпълнение на проекти
За оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, за финансовата рамка 2007-2013 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Визита на Ласло Андор, европейски комисар за заетост, социални въпроси и социално приобщаване