Брой 84 (594), 09-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

„Мисия за растеж” в Тел Авив, Израел - 24- 26 юни 2014 г.


Enterprise Europe Network към Българската търговско- промишлена палата (БТПП) има удоволствието да Ви покани за участие в „Мисия за растеж“, която ще се проведе в Тел Авив, Израел в периода 24-26 юни 2014г. Мисията ще бъде съпроводена от Даниел Кайеха, генерален директор „Предприятия и промишленост" към Европейската комисия.

Целта на посещението е да утвърди добрите политически отношения между ЕС и Израел и да засили сътрудничеството в следните стратегически сектори:

  • Туризъм
  • Инфраструктури
  • Високи технологии
  • Съвременно производство

Визитата също така ще цели:

  • Насърчаване на устойчивия растеж в ЕС и Израел;
  • Осигуряване на достъп до пазара на Израел за европейските МСП
  • Предоставяне възможност за участие в брокерски събития с местни предприемачи.

Даниел Кайеха ще бъде придружаван от бизнес делегация и заедно с израелските политически дейци и фирми ще обсъди начините за подобряване на сътрудничеството между ЕС и Израел в сферата на промишлеността. В рамките на събитието ще бъдат организирани двустранни срещи за бизнес сътрудничество.

Крайният срок за регистрация е 6 юни 2014 г.

Повече подробности за събитието ще намерите на сайта на ГД „Предприятия и промишленост“.

За повече информация, моля свържете се с: Европейски информационен и иновационен център, БТПП, тел: 02/ 8117 515, Е-mail: een@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП - с резерви към проекта за промени в Закона за стоковите борси и тържищата
Становището на БТПП по законопроекта се базира на изводите от проведената на 12 февруари в Палатата кръгла маса Още
БТПП участва в партньорска среща по проект „V-ALERT“
По линия на проекта се разработва 3D виртуална среда за Интернет-обучение Още
„Мисия за растеж” в Тел Авив, Израел - 24- 26 юни 2014 г.
Целта е надграждане на постигнатото по време на предишната мисия през октомври 2013 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за програмен период 2014-2020 г.
Обществените консултации трябва идентифицират реалните нужди/проблеми на бизнеса – основен бенефициент по програмата Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През март производството намалява с 1.3%
Най-сериозен е спадът в добивната и преработващата промишленост, сочи индексът на промишленото производство Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията напомня за крайните срокове за подаване на годишните отчети
На 31 май изтича срокът за едноличните търговци Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирано указание за третиране на ДДС като допустим разход по изпълнение на проекти
За оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, за финансовата рамка 2007-2013 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Визита на Ласло Андор, европейски комисар за заетост, социални въпроси и социално приобщаване