Брой 84 (594), 09-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: През март производството намалява с 1.3%


През март 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.3% в сравнение с февруари 2014 година. Спрямо съответния месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство обаче регистрира ръст от 4.2%.

Индексът на промишленото производство през март 2014 г. спрямо предходния месец, изчислен от сезонно изгладените данни, е 98.7%, т.е. производството намалява с 1.3%.

През март 2014 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 2.6%, в преработващата промишленост - с 2.0%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 6.1%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4.9%, обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи, без косъм - с 4.4%.

Ръст е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 11.2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5.7%, производството на хранителни продукти - с 3.8%, производството на превозни средства, без автомобили - с 3.7%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 6.7%, в преработващата промишленост - с 4.7%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.4%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с цели 40.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 28.1%, производството на превозни средства, без автомобили - с 23.2%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 18.5%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 17.4%.

Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - със 17.4%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 2.6%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП - с резерви към проекта за промени в Закона за стоковите борси и тържищата
Становището на БТПП по законопроекта се базира на изводите от проведената на 12 февруари в Палатата кръгла маса Още
БТПП участва в партньорска среща по проект „V-ALERT“
По линия на проекта се разработва 3D виртуална среда за Интернет-обучение Още
„Мисия за растеж” в Тел Авив, Израел - 24- 26 юни 2014 г.
Целта е надграждане на постигнатото по време на предишната мисия през октомври 2013 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за програмен период 2014-2020 г.
Обществените консултации трябва идентифицират реалните нужди/проблеми на бизнеса – основен бенефициент по програмата Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През март производството намалява с 1.3%
Най-сериозен е спадът в добивната и преработващата промишленост, сочи индексът на промишленото производство Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията напомня за крайните срокове за подаване на годишните отчети
На 31 май изтича срокът за едноличните търговци Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирано указание за третиране на ДДС като допустим разход по изпълнение на проекти
За оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, за финансовата рамка 2007-2013 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Визита на Ласло Андор, европейски комисар за заетост, социални въпроси и социално приобщаване