Брой 84 (594), 09-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в партньорска среща по проект „V-ALERT“


На 8 и 9 май в гр. Лимасол, Кипър се състоя координационна среща на партньорите по проект „V-ALERT“, финансиран по Програма за учене през целия живот. БТПП е партньор по проекта, който стартира в края на миналата година, заедно с още 5 организации от 4 страни: Гърция, Кипър, Хърватска и Сърбия.

БТПП е водеща организация по работен пакет 5, в рамките на който е разработила план за управление на качеството. Той бе представен на партньорите по време на срещата. Планът включва описание на цикъла за управление на проекта, процеса на осъществяване на комуникация между партньорите, критериите за оценка и контрол на качеството на продуктите, условията и критериите за избор на външен оценител на продуктите. По време на срещата бяха обсъдени и разработените към плана образци на доклади, протоколи, вътрешни документи и т.н., които се попълват от партньорите в процеса на изпълнение на дейностите по проекта.

Проект „V-ALERT“ предвижда разработването и тестването на 3D виртуална среда за обучение, която ще симулира реални ситуации с цел повишаване културата на ползване на интернет от фирмите и потребителите изобщо.

Виртуалната среда ще бъде готова през май 2015 г.  БТПП ще организира демонстрационна сесия по тестването й от български фирми.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП - с резерви към проекта за промени в Закона за стоковите борси и тържищата
Становището на БТПП по законопроекта се базира на изводите от проведената на 12 февруари в Палатата кръгла маса Още
БТПП участва в партньорска среща по проект „V-ALERT“
По линия на проекта се разработва 3D виртуална среда за Интернет-обучение Още
„Мисия за растеж” в Тел Авив, Израел - 24- 26 юни 2014 г.
Целта е надграждане на постигнатото по време на предишната мисия през октомври 2013 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за програмен период 2014-2020 г.
Обществените консултации трябва идентифицират реалните нужди/проблеми на бизнеса – основен бенефициент по програмата Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През март производството намалява с 1.3%
Най-сериозен е спадът в добивната и преработващата промишленост, сочи индексът на промишленото производство Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията напомня за крайните срокове за подаване на годишните отчети
На 31 май изтича срокът за едноличните търговци Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирано указание за третиране на ДДС като допустим разход по изпълнение на проекти
За оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, за финансовата рамка 2007-2013 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Визита на Ласло Андор, европейски комисар за заетост, социални въпроси и социално приобщаване