Брой 196 (453), 09-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП ще обяви резултатите от проучване за информираността за нормативната рамка на трудовоправните и осигурителни отношения


На 10 октомври от 11.00 часа в сградата на Българската търговско-промишлена палата ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени  резултатите от извършено „Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения”.

Проучването е проведено  в 9 икономически отрасъла на българската икономика на територията на цялата страна. Изготвените аналитични доклади  представят резултатите в териториален и отраслов разрез. Направена е сравнителна характеристика на нагласите на работодатели и служители след проведени информационни и обучителни събития по проект на БТПП, финансиран със средства от Европейски социален фонд, програма  „Развитие на човешките ресурси“. 

На пресконферецията ще бъдат представени аналитични резултати за: 

  • Степента на информираност на работодатели и служители по отношение на нормативната рамка, регулираща трудовоправните отношения – в т.ч: наличие на трудови договори, начини на плащане в предприятията, познаване на способите за защита на индивидуални и колективни права. 
  • Познаване на възможностите и механизмите, които БТПП предоставя за повишаване на информираността и защитата на правата на работещите.
  • Сравнителен анализ на практиките на участвали и неучаствали в обучителни  и информационни събития на БТПП.

Проучването е извършено в периода юли-септември 2013 г. от екип на обединение „ИНСАЙТ“ с партньори Ноема ООД и Българо-австрийска консултантска компания АД, в рамките на обществена поръчка, финансирана от средства на ОП „Развитие на човешките ресурси“, Европейски социален фонд.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще обяви резултатите от проучване за информираността за нормативната рамка на трудовоправните и осигурителни отношения
Проучването е проведено в 9 икономически отрасъла на българската икономика на територията на цялата страна Още
Разработва се нов стандарт GuardEn за хранително-вкусовия и аграрния сектор
Целта е ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда при производството на месо, мляко..... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар „Европейски изисквания, норми и стандарти при замразяването на плодове и зеленчуци”
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци е организатор на обучителния семинар Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство с ръст през август
В добивната промишленост е регистрирано увеличение спрямо предходния месец с 8.3% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Разширява се обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък
В общини с и над 25 на сто по-висока безработица от средната за страната ще може да се преотстъпва корпоративен данък Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Само на 14 октомври 5% отстъпка при закупуване на български стандарти
Поводът е Световният ден на стандартизацията Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Посещение на Изложение за земеделие и оранжерии, 4-7 ноември 2013 г., гр. Адана Още