Брой 196 (453), 09-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Семинар „Европейски изисквания, норми и стандарти при замразяването на плодове и зеленчуци”


Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци организира първия обучителен семинар по проект "Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци", финансиран по ОП РЧР. Той ще се проведе в гр. ХИСАР на 21-22 ноември 2013 г. Темата на семинара е „Европейски изисквания, норми и стандарти при замразяването на плодове и зеленчуци”

По време на семинара ще се дискутират въпроси, свързани с използването на хладилни системи, спазването на изисквания за безопасност и опазване на околната среда и на т.нар. „хладилна директива” (Директива EN 378/2). На участниците ще бъдат представени изисквания и добри практики при определянето и доказването срока на трайност на замразени плодове и зеленчуци, смеси, готови ястия, както и микробиологични изисквания, изисквания към опаковките и транспорта и др.

Водещите лектори са от JBT – г-н Бранко Панцер и г-н Стафан Сундстен.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще обяви резултатите от проучване за информираността за нормативната рамка на трудовоправните и осигурителни отношения
Проучването е проведено в 9 икономически отрасъла на българската икономика на територията на цялата страна Още
Разработва се нов стандарт GuardEn за хранително-вкусовия и аграрния сектор
Целта е ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда при производството на месо, мляко..... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар „Европейски изисквания, норми и стандарти при замразяването на плодове и зеленчуци”
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци е организатор на обучителния семинар Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство с ръст през август
В добивната промишленост е регистрирано увеличение спрямо предходния месец с 8.3% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Разширява се обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък
В общини с и над 25 на сто по-висока безработица от средната за страната ще може да се преотстъпва корпоративен данък Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Само на 14 октомври 5% отстъпка при закупуване на български стандарти
Поводът е Световният ден на стандартизацията Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Посещение на Изложение за земеделие и оранжерии, 4-7 ноември 2013 г., гр. Адана Още