Брой 196 (453), 09-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Промишленото производство с ръст през август


През август 2013 г. индексът на промишленото производство нараства с 0.9% в сравнение с юли 2013 година. Това сочат публикуваните от НСИ предварителни сезонно изгладени данни.

През август 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 2.4% спрямо съответния месец на 2012 година.

През осмия месец на годината увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 8.3%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление от 0.4%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 11.0%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.8%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - със 7.5%, производството на хранителни продукти и печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - по 6.3%.

Ръст е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 13%, производството на електрически съоръжения - с 8.4%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - със 7.8%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7.3%.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 8%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.1%, и в преработващата промишленост - с 0.7%.

По-значително намаление спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 25.3%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 19.5%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.8%, производството на превозни средства, без автомобили - с 10.0%, производството на хранителни продукти - със 7.8%.

Увеличение е отчетено при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 22.2%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - със 17.9%, производството на основни метали и производството на електрически съоръжения - по 17.7%.

Пълните данни  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще обяви резултатите от проучване за информираността за нормативната рамка на трудовоправните и осигурителни отношения
Проучването е проведено в 9 икономически отрасъла на българската икономика на територията на цялата страна Още
Разработва се нов стандарт GuardEn за хранително-вкусовия и аграрния сектор
Целта е ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда при производството на месо, мляко..... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар „Европейски изисквания, норми и стандарти при замразяването на плодове и зеленчуци”
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци е организатор на обучителния семинар Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство с ръст през август
В добивната промишленост е регистрирано увеличение спрямо предходния месец с 8.3% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Разширява се обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък
В общини с и над 25 на сто по-висока безработица от средната за страната ще може да се преотстъпва корпоративен данък Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Само на 14 октомври 5% отстъпка при закупуване на български стандарти
Поводът е Световният ден на стандартизацията Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Посещение на Изложение за земеделие и оранжерии, 4-7 ноември 2013 г., гр. Адана Още